Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2001
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Teledermatologia i edukacja przez Internet - możliwości i znaczenie dla praktyki lekarza rodzinnego

Paweł Rzymski

Online publish date: 2003/09/24
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 Dermatologia jest gałęzią medycyny, bardzo silnie związaną z diagnostyką. Do rozpoznawania zmian skórnych lub śluzówkowych praktycznie nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, a już na pewno nie w praktyce lekarza rodzinnego. Różnorodność obrazów zmian patologicznych może jednak w znacznym stopniu utrudnić ostateczny wynik diagnostyczny. W takim przypadku może się okazać pomocna teledermatologia (dermatologia na odległość).Rozkwit tej dziedziny możliwy stał się dopiero przy zastosowaniu uniwersalnego medium transmisji danych w postaci Internetu. Poprzednie systemy przekazu (np. telefonia, faksy) nie zapewniłyby odpowiedniej jakości obrazu, który w dermatologii odgrywa kluczową rolę. Pozostawało więc kierowanie pacjenta do specjalisty, co oczywiście wydłużało proces diagnostyczny i zmniejszało zadowolenie pacjentów. Obecnie w kilku krajach wprowadza się możliwość telekonsultacji dla lekarzy rodzinnych w specjalistycznych ośrodkach dermatologicznych [1, 2, 3, 6, 11, 12]. Taki rodzaj usługi polega na wyposażeniu lekarza kierującego na konsultację w odpowiednią kamerę (standaryzacja warunków obróbki wizualnej) i przesłaniu obrazu do konsultanta. Istnieje kilka sposobów transmisji obrazu:

- pocztą elektroniczną,

- formularzem Online,

- telekonsultacją w czasie rzeczywistym.

Kvedar i wsp. ocenili w badaniach merytoryczną możliwość wykonania tego typu procedury praktycznie na 100 proc., jedynie u ok. 15 proc. pacjentów do postawienia rozpoznania niezbędne okazały się dodatkowe badania [1]. Niewątpliwą zaletą telekonsultacji okazał się krótki czas oczekiwania na wynik, który najszybszy jest w przypadku usługi w czasie rzeczywistym. Wg Glaessla i wsp., konsultacje teledermatologiczne cieszą się ok. 55-procentowym wykorzystaniem w praktykach, które zostały pilotażowo wyposażone w odpowiedni sprzęt [2].

Czy jednak takie rozwiązania nie są zbyt drogie? W randomizowanych badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii koszt telekonsultacji dermatologicznej przewyższył ok. 2,5-krotnie cenę konsultacji tradycyjnej, jednak – jak wyliczają autorzy – wystarczy, aby odległość praktyki lekarza rodzinnego do specjalistycznego ośrodka konsultacyjnego wyniosła nie 26 km lecz ok. 75 km, a już koszty te mogłyby się zrównoważyć. Wyliczenia te oczywiście nie w pełni oddają rzeczywistą ekonomikę, bowiem zakup droższego...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.