Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
8/2007
vol. 10
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Testowy program edukacyjny

Przew Lek 2007; 8: 79-80
Online publish date: 2007/10/15
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Testowy program edukacyjnyZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. (DzU 04.231.2326) uczestnicy testowego programu edukacyjnego akredytowanego przy Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej mogą otrzymać łącznie 100 pkt edukacyjnych na minimum 200 wymaganych w 4-letnim okresie rozliczeniowym. Pytania testowe dotyczą zagadnień poruszanych na łamach numeru Przewodnika Lekarza, który trzymacie Państwo w ręku. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik programu otrzymuje 0,2 pkt edukacyjnego. Odpowiedzi należy przesyłać do 22 listopada 2007 r., a rozwiązanie testu opublikujemy w jednym z kolejnych numerów Przewodnika Lekarza. Po upływie każdego roku kalendarzowego uczestnicy programu otrzymają dyplomy wraz z zaświadczeniem o liczbie zgromadzonych punktów.Pytania testowe1. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące nadciśnienia naczyniowo- -nerkowego:

a) nadciśnienie naczyniowo-nerkowe należy do rzadkich przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego,

b) najczęstszą przyczyną zwężenia tętnicy nerkowej jest dysplazja włóknisto-mięśniowa,

c) angio-CT jest metodą z wyboru w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego,

d) angioplastyka jest metodą z wyboru w leczeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego w przebiegu dysplazji włóknisto- -mięśniowej,

e) wszyscy chorzy ze zwężeniem tętnicy nerkowej wymagają leczenia zabiegowego.2. Według zaleceń ESH/ESC podstawową rolę w diagnostyce guza chromochłonnego odgrywa oznaczanie:

a) chromograniny we krwi,

b) wydalania metoksykatecholamin w moczu,

c) kwasu wanilinomigdałowego w moczu,

d) noradrenaliny we krwi,

e) wolnych metoksykatecholamin we krwi.3. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące pierwotnego aldosteronizmu:

a) najczęstszą przyczyną jest gruczolak nadnercza,

b) wskaźnik aldosteron-renina cechuje się dużą swoistością,

c) metody obrazowe nie pozwalają jednoznacznie zróżnicować przerostu i gruczolaka kory nadnerczy,

d) cewnikowanie żył nadnerczowych nie znajduje obecnie zastosowania w diagnostyce,

e) chorzy powinni być zawsze...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe