eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Testowy program edukacyjny. Niepłodność męska

Prz Menopauz 2006; 4: 270-271
Online publish date: 2006/09/21
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

1. Czynnik męski stanowi (wg różnych autorów) o niepłodności pary w 30–60%, w tym azoospermię spotyka się u około:
a) 2%, b) 5%, c) 30%, d) 40%.
2. Minimalny czas abstynencji przed badaniem nasienia powinien wynosić (WHO 1999):
a) 72 godz., b) 48 godz., c) 5 dni, d) 7 dni.
3. Zgodnie z zaleceniami WHO (1999), do wstępnej oceny parametrów nasienia danego mężczyzny nie należy bazować na pojedynczym badaniu, lecz przynajmniej dwóch w zalecanym odstępie czasu:
a) nie mniejszym niż 7 dni, ale nie większym niż 3 tyg., b) nie mniejszym niż 7 dni , ale nie większym niż 4 tyg., c) nie mniejszym niż 3 tyg., ale nie większym niż 12 tyg., d) do 12 tyg.
4. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
a) upłynnienie nasienia następuje w czasie 60 min, b) semenogelina jest jednym z podstawowych białek ale zazwyczaj ma to miejsce w czasie 15–20 min, biorących udział w koagulacji nasienia, c) PSA ma zasadnicze znaczenie w procesie upłynniania nasienia, d) PSA nie ma udziału w procesie upłynniania nasienia.
5. Ejakulat zawiera, oprócz plemników także inne składniki komórkowe, do których zalicza się m.in.:
a) komórki prostaty, b) leukocyty, c) komórki spermatogenezy, d) a, b, c.
6. Liczba komórek okrągłych w ejakulacie wg norm WHO (1999) nie powinna przekraczać:
a) 1 x 106/ml b) 3 x 106/ml c) 5 x 106/ml d) 10 x 106/ml
7. Preferowaną w zaleceniach WHO (1999) temperaturą otoczenia dla przeprowadzenia badania ruchliwości plemników jest:
a) 15oC b) 20oC c) 35oC d) 37oC
8. Nieprawdą jest, że :
a) hipospermia oznacza objętość ejakulatu poniżej 2 ml, b) teratozoospermia oznacza, że odsetek patologicznych plem ników przekracza 70%, c) aspermia to brak plemników w ejakulacie, d) polizoospermia oznacza liczbę plemników przekraczającą 250 mln w 1 ml.
9. Do przyczyn hipospermii nie zalicza się:
a) niewydolności komórek Leydiga, b) hipoplazji pęcherzyków nasiennych, c) zapalenia gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, d) zbyt długiego okresu abstynencji.
10. Powodem pojawienia się przeciwciał przeciwplemnikowych nie jest:
a) wrodzony brak nasieniowodów, b) infekcja Chlamydia lub mikoplazmami, c) zespół Kartagenera, d) żylaki powrózka nasiennego.
11. Zdaniem fałszywym jest:
a)...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe