eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2007
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Testowy program edukacyjny - niepowściagliwe wymioty ciężarnych

Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 246–249
Online publish date: 2007/08/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
1. Nawet do 80% kobiet cierpi we wczesnej ciąży z powodu nudności i wymiotów, przy czym częstość występowania niepowściągliwych wymiotów ocenia się na:

a) 0,3–2,0%, b) 2–4%,

c) 5–10%, d) 10–15%.

2. Diagnozę niepowściągliwych wymiotów stawia się przez wykluczenie m.in.:

1) nadczynności tarczycy, 2) zapalenia trzustki,

3) ostrego zapalenia wątroby, 4) choroby Addisona.

a) 1, 2, b) 1, 2, 3,

c) 1, 3, d) 1, 2, 3, 4.

3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych mogą wiązać się z:

1) amylazemią, 2) hipertransaminazemią,

3) hipotransaminazemią, 4) hiperbilirubinemią.

a) 1, 3, b) 1, 3, 4,

c) 1, 2, 4, d) 2, 4.

4. W badaniach laboratoryjnych charakterystycznymi dla niepowściągliwych wymiotów ciężarnych możliwymi odchyleniami od normy są:

1) hiponatremia, 2) zasadowica hipochloremiczna,

3) ketonuria, 4) hipokaliemia,

5) hiperkaliemia, 6) spadek hematokrytu,

7) wzrost hematokrytu, 8) wzrost poziomu mocznika,

9) spadek ciężaru właściwego moczu, 10) hipernatremia.

a) 1, 2, 3, 4, 6, 9, b) 1, 2, 3, 4, 7,

c) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, d) 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.

5. Ryzyko wystąpienia HG jest większe u kobiet:

a) palących papierosy, b) nieródek,

c) po 30. roku życia, d) wszystkich wymienionych.

6. Badania wskazują, że ryzyko wystąpienia HG jest mniejsze u kobiet:

a) palących, b) otyłych,

c) nieródek, d) bardzo młodych.

7. Udowodniono, że większe ryzyko wystąpienia hyperemesis gravidarum dotyczy kobiet z:

a) ciążą pojedynczą – płeć płodu żeńska, b) ciążą mnogą – płeć płodów żeńska i męska,

c) ciążą pojedynczą – płeć płodu męska, d) ciążą mnogą – płeć płodów żeńska,

e) ciążą mnogą – płeć płodów męska.

8. Wskazaniem do hospitalizacji ciężarnej zgłaszającej uporczywe wymioty jest już utrata masy ciała:

a) ponad 5%, b) ponad 10%,

c) ponad 15%, d) ponad 20%.

9. U ciężarnych z niepowściągliwymi wymiotami mogą wystąpić następujące powikłania:

1) pęknięcie błony śluzowej przełyku, 2) odma śródpiersiowa,

3) uszkodzenie mieliny mostu, 4) encefalopatia Wernicke’ego,

a) 1, 4, b) 1, 2, 4,


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.