eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
4/2017
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

The role of dietary lipids in the advanced stadium of cancer

Eleonora Mess, Maciej Ornat, Renata Sławomirska

Medycyna Paliatywna 2017; 9(4): 191–203
Online publish date: 2018/03/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Components of the diet can influence the process of cancerogenesis and the course of some diseases. A connection between fat intake and cancer morbidity was revealed in many cases, i.e. mammary, ovarian, colorectal, and pancreatic cancers. The impact of lipids on the human body is determined by their fatty composition. Researchers have observed antineoplastic activity of omega-3 fatty acids. In contrast to that, omega-6 fatty acids have pro-neoplastic activity. The mechanism and influence of trans-unsaturated fatty acids from technological processes on cancerogenesis are still unclear. Independently of the composition of fatty acids, lipids significantly influence the reabsorption of fat-soluble vitamins, correlation of which with process of tumourigenesis has been shown many times by different researchers. It is worth remembering that during some thermal processes that we use to prepare food some toxic and carcinogenic substances can occur.
keywords:

cancer, diet, fat acids, oncological treatment

references:
Ziemiański S, Gawęcki J. Tłuszcze. W: Żywienie człowieka, podstawy nauki o żywieniu. Gawęcki J. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; 181-203.
Przybojewska B, Rafalski H. Kwasy tłuszczowe występujące w mleku a zdrowie człowieka. Krótkołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe SCFA. Przegl Mlecz 2003; 4: 148-151.
Gertig H, Przysławski J. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
Kłęk S, Jankowski M, Kruszewski W i wsp. Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations. Oncol Clin Pract 2015; 11: 172-188.
Nutrition for the Person With Cancer During Treatment, American Cancer Society. Dostępne na: https://www.cancer.org/treatment/survivorship-during-and-after-treatment/staying-active/nutrition/nutrition-during-treatment/benefits.html (dostęp: 21.12.2017).
Jarosz M. Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2010.
Krajowy Rejestr Nowotworów. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie: Nowotwory złośliwe ogółem. Dostępne na: http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/ (dostęp: 21.12.2017).
Everitt A, Hilmer S, Brand-Miller J i wsp. Dietary approaches that delay age-related diseases. Clin Interv Aging 2006; 1: 11-31.
Krajowy Rejestr Nowotworów. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie: Dieta. Dostępne na: http://onkologia.org.pl/dieta/ (dostęp: 21.12.2017).
Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie: Nowotwory – wprowadzenie. Dostępne na: http://onkologia.org.pl/nowotwory-wprowadzenie/ (dostęp: 21.12.2017).
The European Food Information Council. Bliższe spojrzenie na tłuszcze nasycone. Współczesna żywność. Dostępne na: http://www.eufic.org/article/pl/6/27/artid/Blizsze-spojrzenie-tluszcze-nasycone/ (dostęp: 21.12.2017).
Kunachowicz H, Nadolna I, Iwanow K i wsp. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Nkondjock A, Krewski D, Johnson K i wsp. Specific fatty acid intake and the risk of pancreatic cancer in Canada. Br J Cancer 2005; 92: 971-977.
Blank M, Wentzensen N, Murphy A i wsp. Dietary fat intake and risk of ovarian cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study. Br J Cancer 2012; 106: 596-602.
Zhang M, Yang Z, Binns C i wsp. Diet and ovarian cancer risk: a case- control study in China. Br J Cancer 2002; 86: 721-717.
Wallin A, Orsini N, Wolk A. Red and processed meat consumption and risk of ovarian cancer: a dose- response meat- analysis of prospective studies. Br J Cancer 2011; 104: 1196-1201.
Giovannucci E, Goldin B. The role of fat, fatty acids, and total energy intake in the etiology of human colon cancer. Am J Clin Nutr 1997; 66: 1564-1571.
Nkondjock A, Shatenstein B, Maisonneuve P i wsp. Specific fatty acids and human colorectal cancer: an overview. Cancer Detect Prev 2003; 27: 55-66.
Żebrowska A, Bonczar G, Molik E. Właściwości prozdrowotne tłuszczu mlekowego. Wiadomości Zootechniczne 2009; 47: 19-23.
German B, Dillard C. Saturated fats: what dietary intake? Am J Clin Nutr 2004; 80: 550-559.
Kuczyńska B, Wasilewska A, Biczysko M i wsp. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe – mechanizm działania, potencjalne zastosowanie kliniczne oraz zalecenia dietetyczne. Now Lek 2011; 80: 299-304.
Żegarska Z. Składniki tłuszczu mlekowego o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Przegl Mlecz 2005; 6: 4-6.
Przybojewska B, Rafalski H. Kwasy tłuszczowe występujące w mleku a zdrowie człowieka. Krótkołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe SCFA. Przegl Mlecz 2003; 4: 148-151.
Scheppach W, Bartram H, Richter F. Role of Short-chain Fatty Acids in the Prevention of Colorectal Cancer. Eur J Cancer 1995; 31: 1077-1080.
Godlewska J, Peczyńska-Czoch W. Poliaminy i ich udział we wzroście nowotworów. Postepy Hig Med Dosw 2002; 56: 757-777.
Banasiewicz T, Borycka-Kiciak K, Dobrowolska-Zachwieja A i wsp. Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit. Przegl Gastroenterol 2011; 6: 3- 8.
Żak I, Szołtysek-Bołdys I. Kwasy tłuszczowe i eikozanoidy. W: Chemia medyczna. Żak I. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001; 177-197.
Lunn J, Theobald H. The health effects of dietary unsaturated fatty acids. Nutrition Bulletin 2006; 31: 178-224.
Herdt S, Langelier Y, Prentki M. Oleate activates phosphatidylinositol 3-kinase and promotes proliferation and reduces apoptosis of MDA-MB-231 brest cancer cells, whereas palmitate has opposite effects. Cancer Res 2000; 60: 6353-6358.
Chajés V, Jenab M, Romieu I i wsp. Plasma phospholipid fatty acid concentrations and risk of gastrin adenocarcinomas in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-EURGAST). Am J Clin Nutr 2011; 94: 1304-1313.
Saadatian-Elahi M, Slimani N, Chajés V i wsp. Plasma phospholipids fatty acid profiles and their association with foot intakes: results from a cross-sectional study within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Am J Clin Nutr 2009; 89: 331-346.
Paton C, Ntambi J. Biochemical and physiological function of stearoyl-CoA desaturase. Am J Physiol Endocrinol Metab 2009; 297: 28-37.
Murray R, Granner D, Rodwell V. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
Marciniak-Łukasiak K. Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3. Żywn Nauka Technol Jakość 2011; 6: 24-35.
Krzysik M, Biernat J, Grajeta H. Wpływ składników odżywczych pożywienia na funkcjonowanie układu odpornościowego – część 1. Immunomodulujące działanie kwasów tłuszczowych pożywienia w organizmie człowieka. Adv Clin Exp Med 2006; 15: 1055-1062.
Sommer E, Sommer S, Skopińska-Różewska E. Nienasycone kwasy tluszczowe a nowotworzenie. Współcz Onkol 2002; 6: 60-63.
Jelińska M. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul Wydz Farm UMW 2005; 1: 1-9.
Achremowicz K, Szary-Sworst K. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka. Żywn Nauka Technol Jakość 2005; 3: 23-35.
Zalega J, Szostak-Węgierek D. Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część II. Składniki mineralne, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, probiotyki i prebiotyki. Probl Hig Epidemiol 2013; 94: 50-58.
Kolanowski W. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniżeniu ryzyka chorób cywilizacyjnych. Bromat Chem Toksyko 2007; 3: 229-237.
Rose D. Dietary fatty acids and cancer. Am J Clin Nutr 1997; 66: 998-1003.
Dwyer J. Human studies on the effects of fatty acids on cancer: summary, gaps and future research. Am J Clin Nutr 1997; 66: 1581-1586.
Simopoulos A. Essential fatty acids in health and chronic disease. Am J Clin Nutr 1999; 70: 560-569.
Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B i wsp. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
Cichosz G. Oleje roślinne a zagrożenie nowotworami. Przegl Mlecz 2008; 6: 4-12.
Materac E, Marczyński Z, Bodek K. Rola kwasów omega-3 i omega-6 w organizmie człowieka. Bromat Chem Toksykol 2013; 2: 225-233.
Cichosz G, Czeczot H. Rzekomo zdrowe tłuszcze roślinne. Pol Merk Lek 2011; 31: 239-243.
Bakker N, Veer P, Zock P i wsp. Adipose fatty acids and cancers of the breast, prostate and colon: an ecological study. Int J Cancer 1997; 72: 587-591.
Ip C. Review of the effects of trans fatty acids, oleic acid, n-3 polyunsaturated fatty acids, and conjugated linoleic acid on mammary carcinogenesis in animals. Am J Clin Nutr 1997; 66: 1523-1529.
Stern M, Butler L, Corral R. Polyunsaturated fatty acids, DNA repair single nucleotide polymorphisms and colorectal cancer in the Singapore Health Study. J Nutrygenetics Nutrigenomics 2009; 2: 924-631.
Bartsch H, Nair J, Owen R. Dietary polyunsaturated fatty acids and cancers of the breast and colorectum: emerging evidence for their role as risk modifiers. Carcinogenesis 1999; 20: 2209-2218.
Chapkin R, McMurray D, Davidson L i wsp. Bioactive dietary long chain fatty acids: emerging mechanisms of action. Br J Nutr 2008; 100: 1152-1152.
Sasazuki S, Inoue M, Iwasaki M i wsp. Intake of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids and development of colorectal cancer by subsite: Japan Public Health Center- based prospective study. Int J Cancer 2010; 129: 1718-1729.
Boudreau M, Sohn K, Rhee S i wsp. Suppression of tumor cell growith both in nude mice and in culture by n-3 polyunsaturated fatty acids: mediation through cyclooxygenase-independent pathways. Cancer Res 2001; 61: 1386-1391.
Gonzalez M, Schemmel R, Dugan L i wsp. Dietary fish oli inhibits human breast carcinoma growth: a function of increased lipid peroxidation. Lipids 1993; 28: 827-832.
Maizes V. Reducing the risk of breast cancer nutritional strategies. Explore 2005; 1: 130-132.
Bernard-Gallon D, Vissac-Sabatier C, Antoine-Vincent D i wsp. Differential effects of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids on BRCA1 and BRCA2 gen expression in breast cell lines. Br J Cancer 2002; 87: 281-289.
Calviello G, Palozza P, Piccioni E i wsp. Dietary supplemention with eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid inhibits growth of morris hepatocarcinoma 3924A on rats: effects on proliferation and apoptosis. Int J Cancer 1998; 75: 699-705.
Suzuki I, Iigo M, Ishikawa C i wsp. Inhibitory effects of oleic and docosahexaenoic acids on lung metastasis by colon-carcinoma-26 cells are associated with reduced matrix metalloproteinase-2 and -9 aactivities. Int J Cancer 1997; 73: 607-612.
Mukutmoni-Norris M, Hubbard N, Erickson K. Modulation of Marine mammary tumor vasculature by dietary n-3 fatty AIDS in fish oil. Cancer Lett 2000; 150: 101-109.
Dahm Ch, Gorst-Rasmussen A, Crowe F i wsp. Fatty acid patterns and risk of prostate cancer in a case- control study nested within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Am J Clin Nutr 2012; 96: 1354-1361.
Finocchiaro C, Segre O, Fadda M i wsp. Effects of n-3 fatty acids on patients with advanced lung cancer: a double- blind, placebo- controlled study. Br J Nutrition 1012; 108: 327-333.
Arshad A, Al-Leswas D, Stephenson J i wsp. Potential applications of fish oils in n-3 fatty acids in the palliative treatment of advanced pancreatic cancer. Br J Nutrition 2011; 106: 795-800.
Cichosz G, Czeczot H. Kwasy tłuszczowe izomerii trans w diecie człowieka. Bromat Chem Toksykol 2012; 45: 181-190.
Białek A, Tokarz A. Sprzężone dieny kwasu linolowego jako potencjalny czynnik prewencyjny w profilaktyce nowotworów piersi. Post Hig Med Dosw 2013; 67: 6-14.
Florowski T. Procesy cieplne w technologii gastronomicznej. W: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Mitek M, Słowiński M. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006; 422-434.
Korczak J. Wybrane zagadnienia z technologii potraw. W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Grzymisławski M, Gawęcki J. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011; 434-460.
Różańska D, Rygulska-Ilof B, Ilof R. Wpływ procesów kulinarnych na zawartość wybranych witamin w żywności. Cz. I. Witamina C i foliany. Bromat Chem Toksykol 2013; 46: 241-249.
Cichosz G, Czeczot H. Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych – konsekwencje zdrowotne. Bromat Chem Toksykol 2011; 44: 50-60.
Przybyszewski M, Kasperczyk J, Stokłosa K i wsp. Uszkodzenia DNA powodowane przez produkty peroksydacji lipidów. Post Hig Med Dosw 2005; 59: 75-81.
Esterbauer H. Cytotoxicity and genotoxicity of lipid-oxidaion products. Am J Clin Nutr 1993; 57: 779-786.
Hęś M, Korczak J. Wpływ produktów utleniania lipidów na wartość odżywczą białka. Nauka Przyr Technol 2007; 1: 1-15.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe