eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
5/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Tolerancja różnych produktów mlecznych u osób z objawowym zespołem złego wchłaniania laktozy spowodowanym hipolaktazją typu dorosłych

Edyta Mądry
,
Beata Krasińska
,
Małgorzata Woźniewicz
,
Sławomira Drzymała-Czyż
,
Waldemar Bobkowski
,
Teresa Torlińska
,
Jarosław Walkowiak

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (5): 310–315
Data publikacji online: 2011/11/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: U znacznej części ludności świata produkcja laktazy podlega genetycznie zaprogramowanej redukcji, co może prowadzić do występowania objawów klinicznych nietolerancji laktozy (NL) po spożyciu produktów mlecznych.

Cel: Ocena wpływu spożycia takiej samej dawki laktozy przez osoby z NL, podawanej w postaci różnych produktów mlecznych.

Materiał i metody: Badaniem objęto 15 młodych dorosłych z objawową NL. Wszyscy badani byli homozygotami –13910 C/C w zakresie genu promotorowego dla laktazy. U każdej osoby wykonano wodorowo-metanowy test oddechowy po obciążeniu 400 ml mleka, kefiru i jogurtu. Objawy kliniczne oceniano przez 12 godz. po spożyciu każdego produktu.

Wyniki: Wydalanie gazów było mniejsze po spożyciu kefiru i jogurtu niż mleka. Wszyscy badani zgłaszali objawy kliniczne. Po spożyciu mleka bóle brzucha i przelewania były bardziej nasilone, stwierdzono większą liczbę stolców, a ich konsystencja była bardziej płynna.

Wnioski: Młodzi dorośli z NL nie tolerują typowych porcji produktów mlecznych, co potwierdzono w ocenie subiektywnej i obiektywnej. Tolerancja kefiru i jogurtu jest znacząco lepsza niż mleka.

Introduction: A large portion of the world’s population undergoes a genetically programmed decrease in lactase synthesis and may experience symptoms of lactose intolerance (LI) after dairy consumption.

Aim: The aim of the present study was to assess the effect of the same dose of lactose consumed by LI subjects in the form of different dairy products.

Material and methods: Fifteen healthy young adults with LI were enrolled in the study. All subjects were symptomatic homozygotes –13910 C/C in the lactase promoter gene. The hydrogen-methane breath test was performed in each subject after a load of 400 ml of milk, kefir and yogurt. Clinical symptoms were assessed within the 12 h after each product consumption.

Results: The excretion of gases was lower after ingestion of kefir and yogurt in comparison to milk. All examined subjects reported symptoms. After milk consumption, abdominal pain and intestinal rumbling were perceived as more severe. The number of stools was higher and their consistency was more liquid.

Conclusions: Young adults with LI are not able to tolerate the typical dose of different dairy products as assessed by subjective and objective measures. The tolerance of kefir and yogurt is significantly better than that of milk.
słowa kluczowe:

zespół złego wchłaniania laktozy, nietolerancja laktozy, hipolaktazja typu dorosłych, jogurt, kefir

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe