Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2003
vol. 6
 
Share:
Share:
abstract:

Układ moczowy - ostre stany chorobowe

Anna Kołodziej
,
Janusz Dembowski
,
Jerzy Lorenz
,
Michał Wróbel
,
Romuald Zdrojowy
,
Tadeusz Niezgoda

Przew Lek 2003, 6, 6, 49-54
Online publish date: 2003/07/14
View full text Get citation
 


W każdej grupie wiekowej pacjentów – od niemowlęctwa aż do późnej starości – lekarze pierwszego kontaktu oraz lekarze pracujący w izbach przyjęć szpitali spotykają się z ostrymi chorobami układu moczowo-płciowego. Jednym z takich ostrych stanów chorobowych układu moczowego jest zatrzymanie moczu.
Zatrzymanie moczu
(Retentio urinae)


Ostre zatrzymanie moczu jest to nagle występująca niemożliwość jego oddania. Pacjent zazwyczaj odczuwa silne dolegliwości bólowe i zgłasza się do lekarza po natychmiastową pomoc. Czasem zdarza się, że dolegliwości mają niewielki stopień nasilenia i chory skarży się przede wszystkim na to, że od jakiegoś czasu nie oddaje moczu. W każdym takim przypadku należy pamiętać, że przyczyną nieoddawania moczu może być także bezmocz o różnorakiej etiologii. O ostatecznym rozpoznaniu decyduje wywiad, stan kliniczny pacjenta, a czasem dopiero wynik badania fizycznego lub wykonanych badań dodatkowych (głównie ultrasonografii).
Etiologia zatrzymania moczu jest różnorodna. Najczęściej do ostrego zatrzymania moczu dochodzi u chorych, którzy wcześniej mieli objawy przeszkody podpęcherzowej. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu u tych chorych są stany zapalne dróg moczowych, krwawienie, nadmierna podaż płynów i związane z tym przepełnienie pęcherza moczowego, nadużycie alkoholu.


1. Łagodny rozrost stercza (BPH – Benign Prostatic
Hyperplasia)


Jest to choroba występująca głównie u starszych mężczyzn po 60. roku życia, rzadziej spotykana poniżej 40. roku życia. W przebiegu tej choroby następuje przede wszystkim powiększenie płatów bocznych gruczołu krokowego i płata środkowego. W efekcie dochodzi do upośledzenia drożności cewki moczowej i pogorszenia mikcji u chorego. Przyczyny BPH nadal nie są dokładnie określone. Większość teorii podkreśla rozchwianie hormonalne (synergizm estrogenowo-androgenowy), aktywność nieandrogenowych czynników wzrostu, zaburzenia interakcji tkankowej między podścieliskiem a częścią gruczołową sprzężone z dysregulacją hormonalną. BPH rozwija się powoli do czasu pojawienia się objawów przeszkody podpęcherzowej oraz zespołu LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). Jednym z najbardziej ekstremalnych objawów LUTS może być zatrzymanie moczu.


2. Zwężenie cewki moczowej


Ostre zatrzymanie moczu może...


View full text...
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.