eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
10/2002
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

VI Zjazd Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Maria Kubicka
,
Jerzy Kierzkowski

Online publish date: 2003/04/11
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
ma zaszczyt zaprosić naVI Zjazd Inspektorów
Ochrony Radiologicznejktóry odbędzie się w Dymaczewie koło Poznania
w dniach 3–7 czerwca 2003 r.Główne tematy Zjazdu:
1. Ochrona radiologiczna
2. Zagadnienia medycyny nuklearnejInformacji udzielają:


Maria Kubicka
Jerzy Kierzkowski
tel. 0 (prefiks) 61 854 05 21 tel. 0 (prefiks) 61 854 05 52
tel. kom. 0605 461 276 tel. kom. 0605 145 951

e-mail: Kubicka.Maria@wp.plRównocześnie pragniemy przybliżyć Państwu historię powstania Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej, z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.


W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, w osobach Marii Kubickiej i Jerzego Kierzkowskiego, zrodził się pomysł organizowania regularnych spotkań inspektorów ochrony radiologicznej. W pierwszym spotkaniu w 1998 r. uczestniczyły 33 osoby z ośrodków onkologicznych w całym kraju. W następnych latach 48 osób (1999 r.), 78 osób (2000 r.).
Poruszano istotne tematy z praktyki działalności służby ochrony radiologicznej, m.in. przepisy prawne, nowe programy szkolenia, zapewnienie jakości w radioterapii i diagnostyce radiologicznej, działalność pracowni wzorcowania prowadzonej dla potrzeb ochrony radiologicznej i wiele innych.W każdym ze spotkań uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, znanych firm, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych, ośrodków onkologicznych i zakładów medycyny nuklearnej.
Ze względu na rosnące zainteresowanie naszymi spotkaniami zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej.8.03.2001 r., w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, odbyło się spotkanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Brało w nim udział 15 osób, reprezentujących ośrodki onkologiczne oraz Państwową Agencję Atomistyki. Powołano SIOR z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, uchwalono statut Stowarzyszenia oraz powołano jego organy. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe