eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ Suplement
Bieżący suplement Archiwum Lekarz POZ
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

WYTYCZNE PTL/KLRwP/PTK/ PTDL/PTD/PTNT DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ LIPIDOWYCH W POLSCE 2021

Maciej Banach
1, 2, 3
,
Paweł Burchardt
4, 5
,
Krzysztof Chlebus
6
,
Piotr Dobrowolski
7
,
Dariusz Dudek
8
,
Krzysztof Dyrbuś
9
,
Mariusz Gąsior
9
,
Piotr Jankowski
10, 11
,
Jacek Jóźwiak
12
,
Longina Kłosiewicz-Latoszek
13
,
Irina Kowalska
14
,
Maciej Małecki
15
,
Aleksander Prejbisz
7
,
Michał Rakowski
16
,
Jacek Rysz
17
,
Bogdan Solnica
18
,
Dariusz Sitkiewicz
19
,
Grażyna Sygitowicz
19
,
Grażyna Sypniewska
20
,
Tomasz Tomasik
21
,
Adam Windak
21
,
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
22
,
Barbara Cybulska
13

1.
Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
2.
Ośrodek Badań Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
3.
Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi
4.
Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych/Pracownia Biologii Zaburzeń Lipidowych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
5.
Oddział Kardiologiczny, Pracownia Serca i Naczyń, Szpital im. J. Strusia, Poznań
6.
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
7.
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
8.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
9.
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
10.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
11.
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
12.
Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego, Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski, Opole
13.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
14.
Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
15.
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
16.
Katedra Biofizyki Molekularnej, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź
17.
Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
18.
Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
19.
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
20.
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
21.
Katedra Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
22.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
Data publikacji online: 2021/09/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.