eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ Suplement
Bieżący suplement Archiwum Lekarz POZ
1/2021
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Wytyczne/zalecenia

WYTYCZNE PTL/KLRwP/PTK/ PTDL/PTD/PTNT DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ LIPIDOWYCH W POLSCE 2021

Maciej Banach
1, 2, 3
,
Paweł Burchardt
4, 5
,
Krzysztof Chlebus
6
,
Piotr Dobrowolski
7
,
Dariusz Dudek
8
,
Krzysztof Dyrbuś
9
,
Mariusz Gąsior
9
,
Piotr Jankowski
10, 11
,
Jacek Jóźwiak
12
,
Longina Kłosiewicz-Latoszek
13
,
Irina Kowalska
14
,
Maciej Małecki
15
,
Aleksander Prejbisz
7
,
Michał Rakowski
16
,
Jacek Rysz
17
,
Bogdan Solnica
18
,
Dariusz Sitkiewicz
19
,
Grażyna Sygitowicz
19
,
Grażyna Sypniewska
20
,
Tomasz Tomasik
21
,
Adam Windak
21
,
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
22
,
Barbara Cybulska
13

1.
Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
2.
Ośrodek Badań Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
3.
Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi
4.
Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych/Pracownia Biologii Zaburzeń Lipidowych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
5.
Oddział Kardiologiczny, Pracownia Serca i Naczyń, Szpital im. J. Strusia, Poznań
6.
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
7.
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
8.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
9.
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
10.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
11.
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
12.
Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego, Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski, Opole
13.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
14.
Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
15.
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
16.
Katedra Biofizyki Molekularnej, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź
17.
Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
18.
Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
19.
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
20.
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
21.
Katedra Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
22.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
Data publikacji online: 2021/09/28
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.