ARCHIVAL" /> Wiedza pacjentów na temat powstawania raka jamy ustnej w wyniku uprawiania seksu oralnego, Konrad Wroński - Ginekologia Praktyczna - - - <span style="color: red">ARCHIWALNE</span> 2/2010
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna - - - ARCHIVAL
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wiedza pacjentów na temat powstawania raka jamy ustnej w wyniku uprawiania seksu oralnego

Konrad Wroński
,
Roman Bocian
,
Adam Depta
,
Jarosław Jakubik

Ginekologia Praktycznia nr 2 (105)/2010; 12-16
Data publikacji online: 2010/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: W XXI wieku cały świat staje przed wieloma wyzwaniami epidemiologicznymi. Z występowaniem nowotworów jamy ustnej korelują zachorowania na nowotwory złośliwe narządów moczowo-płciowych. Wirus brodawczaka ludzkiego przenoszony z człowieka na człowieka poprzez seks oralny może być w przyszłości czynnikiem etiologicznym powstawania raka jamy ustnej u osób uprawiających seks z wieloma partnerami lub partnerkami.
Cel pracy: Zapoznanie się z wiedzą pacjentów na temat ryzyka wystąpienia raka jamy ustnej po uprawianiu seksu oralnego.
Materiał i metody: Grupa 200 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Mi­kołaja Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu za pomocą ankiety własnego autorstwa, w której zastosowano narzędzia badające opinię pacjentów na temat wiedzy o możliwości wystąpienia raka jamy ustnej związanego z uprawianiem seksu oralnego. Niezbędne obliczenia przeprowadzono za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
Wyniki: Analiza wyników wykazała, że 194 (97%) z 200 respondentów nie wiedziało o ryzyku wystąpienia raka jamy ustnej w wyniku uprawiania seksu oralnego.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że pacjenci nie wiedzą o ryzyku związanym z wystąpieniem raka jamy ustnej u osób uprawiających seks oralny z wieloma osobami. Zadaniem lekarzy dentystów i rodzinnych jest przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia i informowanie o czynnikach ryzyka związanych z uprawianiem seksu z osobami nieznanymi. Wydaje się, że obowiązkiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być wprowadzenie do szkół przedmiotu „promocja zdrowia”, celem przekazywania osobom młodym informacji związanych z epidemiologicznymi zagrożeniami związanymi z nowotworami.

Introduction: The 21st century seems to be a large epidemiological challenge for the whole world. Numerous diseases of the urinary and reproductive organs are related to the occurance of oral carcinoma. Human papillomavirus transmitted from person to person via oral sex may become in the future an etiological factor in oral carcinoma among people having sex with many partners.
Objectives: The objective of this research was to become aquainted with patients’ knowledge of the likelihood of occurance of oral carcinoma resulting from oral sex.
Material and methods: A group of 200 patients treated in Doctor Pirogow’s High Specialized Hospital in Lodz was interviewed by means of the author’s own survey in which specific tools were used to become aquainted with patients’ knowledge of the likelihood of occurance of oral carcinoma resulting from oral sex. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes.
Results: The analysis of the results shows that 194 (97%) respondents were ignorant of likelihood to become aquainted with patients’ knowledge of the likelihood of occurance of oral carcinoma resulting from oral sex. Among 200 respondents, 6 (3%) thought otherwise.
Conclusions: The results of the research prove that the patients are not knowledgeable about the risk of occurance of oral carcinoma in people having oral sex with numerous partners. It is the responsibility of dentists and family doctors in the first place to promote a healthy lifestyle and to inform their patients about the risk involved in having sex with strangers. It seems necessary that the government of the Republic of Poland should introduced to the Polish educational system a subject called “Health promotion” in order to inform teenagers about the danger of epidemiological factors of carcinoma disease.
słowa kluczowe:

seks oralny, wirus brodawczaka ludzkiego, rak jamy ustnej, wiedza, pacjenci

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.