eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
2/2015
vol. 19
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

World news from joint congress of American Psychosocial Oncology Society (APOS) and International Psycho-Oncology Society (IPOS) in Washington, DC, USA

Marta I. Porębiak

Psychoonkologia 2015, 2: 80–82
Online publish date: 2015/09/15
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2015 r. w Waszyngtonie odbył się coroczny kongres organizowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychoonkologiczne (International Psycho-Oncology Society – IPOS). Wzięło w nim udział ponad 900 osób reprezentujących ponad 50 krajów i 6 kontynentów. Tegorocznym motywem przewodnim było wdrożenie standardów opieki psychoonkologicznej prowadzonej w USA na poziomie krajowym na poziom ogólnoświatowy. Tym bardziej cenna podczas tegorocznego zjazdu była obecność reprezentantów Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Psychospołecznej (American Psychosocial Oncology Society – APOS), które wspólnie z IPOS było organizatorem kongresu.
Kongres rozpoczęła tradycyjnie dwudniowa Akademia szkoleniowa (Psychosocial Academy), podczas której znani psychoonkolodzy prowadzili warsztaty umiejętności terapeutycznych lub związanych z prowadzeniem badań. W tym roku odbył się m.in. warsztat na temat diagnozy i leczenia zaburzeń seksualnych kobiet i mężczyzn, jakie występują w związku z chorobą nowotworową lub są efektem ubocznym stosowanego leczenia. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Mary Hughes i dr. Christiana Nelsona z USA. Zwrócili oni uwagę zarówno na problemy, jakie dotyczą seksualności mężczyzn, jak i kobiet, oraz podkreślili, jak istotne jest wczesne rozpoczęcie terapii, co w przypadku niektórych pacjentów może mieć znaczenie kluczowe dla skuteczności prowadzonego leczenia. W drugim dniu Akademii tradycyjnie odbył się warsztat dotyczący terapii żałoby. W tym roku szkolenie zostało przygotowane przez dr. Davida Kissane’a z Australii, dr. Petera Steinglassa z USA, dr Martę I. Porębiak z Polski, dr Talię Zaider oraz dr Wendy Lichtenthal z USA. Oprócz zagadnień dotyczących Terapii Żałoby Skoncentrowanej na Rodzinie (Family Focused Grief Therapy – FFGT) Kissane’a, omówione zostały stosowane przez Porębiak metody systemowej pracy z rodziną w konflikcie, program Liechtenthal terapii żałoby dla rodziców po stracie dziecka oraz przez Steinglassa i Zaider – grupowe formy terapii rodzin.
Kolejne trzy dni kongresu poświęcone były konferencji, na którą składały się liczne sesje tematyczne, dyskusje panelowe i sesje plakatowe, gdzie polskim akcentem była prezentacja dr Małgorzaty M. Stańczyk na temat zastosowań muzykoterapii jako elementu leczenia psychoonkologicznego. Autorka przedstawiła sposób, w jaki pacjenci leczeni w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu korzystają w trakcie odbywania chemio- i radioterapii z muzykoterapii. Głównym...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.