ARCHIVAL" /> Wpływ aktywności ruchowej i zabiegów masażu na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w ciąży, Joanna Chitryniewicz - Ginekologia Praktyczna - - - <span style="color: red">ARCHIWALNE</span> 2/2010
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna - - - ARCHIVAL
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wpływ aktywności ruchowej i zabiegów masażu na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w ciąży

Joanna Chitryniewicz
,
Aleksandra Kulis

Ginekologia Praktycznia nr 2 (105)/2010; 17-22
Data publikacji online: 2010/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Celem niniejszej pracy było porównanie, czy dodatkowe zabiegi masażu wraz z aktywnością ruchową są skuteczniejsze niż sama aktywność ruchowa w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego krę­­gosłupa u kobiet w ciąży.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 85 kobiet w wieku 21–41 lat będących w ciąży, z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Wszystkie badane uczęszczały na zajęcia przedporodowe prowadzone przez szkoły rodzenia i ośrodki sportowo-rekreacyjne na terenie całej Polski. Dodatkowo jedna grupa kobiet uczęszczała na zabiegi masażu. Kobiety otrzymały do wypełnienia ankietę, która składała się z 33 pytań.
Wyniki: Pod wpływem ćwiczeń nastąpiła znaczna poprawa w re­dukcji bólu. Ból zanikał już w trakcie trwania zajęć bądź też zaraz po ich ukończeniu. Z obserwacji spadku intensywności odczuć bólowych po zastosowaniu masażu okolicy lędźwiowo-krzyżowej można zaobserwować, że masaż jest o 20,1% skuteczniejszy w natychmiastowym przyniesieniu ulgi. W obu grupach po aktywności fizycznej rozkład danych ukazujących czas ustąpienia dolegliwości bólowych był zbliżony. Zabiegi masażu okazały się skuteczniejsze w przedłużeniu okresu remisji bólu o 16,8% oraz w zmianie samopoczucia na znacznie lepsze o 10,4%. Uczucie relaksu i odprężenia po masażu osiągnęło wartość 100%, natomiast u kobiet po aktywności ruchowej w obu grupach 87%.
Wnioski: Zastosowanie u kobiet w ciąży aktywności fizycznej i zabiegów masażu przyniosło lepsze efekty w aspektach redukcji bólu, długości jego remisji oraz polepszenia samopoczucia w po­równaniu z kobietami, które uczestniczyły tylko w ćwiczeniach. Zastosowanie zabiegu masażu wpłynęło korzystniej na badane w ujęciu odprężenia i relaksu.

The purpose of this research was to compare if massage combination with physical activity is more effective than physical activity alone in treatment of pregnant women with low back pain.
Material and methods : The subject were 85 pregnant women aged 21–41 suffering from low back pain. All the subjects attended prenatal activity to Pregnant Schools and Leisure Centers in various parts of Poland. Additionally one group of the subject was treated with therapeutic massage. All women were asked to fill in questionnaire consisting of 33 questions.
Results: The physical exercises resulted in a significant pain reduction during the exercises or immediately afterwards. The decrease in the intensity of pain sensation after the low back massage suggests that the combined treatment is more effective than the exercises alone (20.1% more subjects felt pain relief as a result of the combined treatment). The duration of pain relief as a results of physical activity was similar in both groups. The massage treatment prolong that period by 16.8%. Moreover, 10.4% of the subjects felt much better mentally. All the subjects (100%) report a feeling of relaxation after massage, whereas in case of physical activity the figure was 87%.
Conclusions : Physical activity and massage used in the treatment of pregnant women are more effective in pain reduction, the duration of its remission and improvement of mental condition in comparison with the results of physical exercises alone. Moreover, massage gave the subjects a feeling of relaxation.
słowa kluczowe:

aktywność ruchowa, ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, ciąża, masaż

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.