eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
2/2013
vol. 21
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original paper

Hanna Grabowska
1
,
Władysław Grabowski
1
,
Dariusz Świetlik
2
,
Krzysztof Narkiewicz
3

1.
Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny (Kierownik: dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska) ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
2.
Wydziałowe Studium Informatyki Medycznej i Biostatystyki, Gdański Uniwersytet Medyczny (Kierownik: dr n. med. Dariusz Świetlik) ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
3.
Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny (Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz) ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Online publish date: 2013/07/17
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe