facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
1/2002
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wprowadzenie do geriatrii

Józef Kocemba
,
Tomasz Grodzicki

Przew Lek, 2002, 5, 1/2, 61-62
Data publikacji online: 2003/07/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Człowiek od dawien dawna interesował się procesem starzenia i starością, jako określonym stanem i to zarówno w aspekcie poznawczym, jak i szukając możliwości praktycznego wydłużania, a zwłaszcza poprawiania tego okresu życia. Świadomi ograniczonych możliwości, czy wręcz naszej pod tym względem bezradności, przez bardzo długi czas oczekiwaliśmy skutecznego wsparcia w różnych sztukach magicznych, w eliksirach młodości, czy wręcz w paktach z siłami pozamaterialnymi (Faust), by od ponad 100 lat szukać racjonalnych rozwiązań w intensywnych badaniach naukowych. Pod koniec XIX i na początku XX stulecia zaczęły się rozwijać 2 nowe dziedziny nauki: gerontologia – nazwana tak przez dyrektora Instytutu im. L. Pasteura w Paryżu – Ilię Miecznikowa (1903) oraz geriatria – zapoczątkowana organizacyjnie (czasopismo Geriatrics) przez Ignacego Nashera – lekarza, który po wyemigrowaniu z rodzinnego Wiednia praktykował w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork 1909).
Starzenie się człowieka jest do tego stopnia procesem specyficznym, że obok metabolizmu, możliwości autoodnowy (osobniczej – naprawczej i gatunkowej – rozrodczej) oraz zdolności adaptacyjnych, może być uważane za czwarty atrybut materii ożywionej. Mimo że w aspekcie biologicznym starzenie się człowieka nie odbiega w zasadzie od procesów starzenia się innych gatunków, to jednak u ludzi wykazuje najdalej posuniętą złożoność, a przy tym przebiega równocześnie – chociaż niekoniecznie równolegle – na co najmniej 3 płaszczyznach:

- biologicznej,

- psychologicznej,

- aktywności społecznej.

Ponadto, żyjąc stadnie, w zróżnicowanych zbiorowościach, musimy rozróżniać:

- starzenie się pojedynczych osób (trójwymiarowe starzenie się osobnicze),

- starzenie się całych społeczności (starzenie populacyjne).

To krótkie naszkicowanie problematyki związanej z procesem starzenia i starością pozwala na precyzyjniejsze zdefiniowanie gerontologii i geriatrii. Gerontologia jest zatem interdyscyplinarną dziedziną nauki, która w ramach kierunku biologicznego obejmuje przede wszystkim:

- gerontologię doświadczalną,

- gerontologię kliniczną, czyli geriatrię.

Na kierunek...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe