eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
4/2019
vol. 11
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short report

XII Conference “Pain and somatic symptoms in palliative medicine” with the international panel “Problems of hospice care – today and tomorrow”

Maciej Rosłan
1
,
Piotr Jakubów
2
,
Urszula Kościuczuk
2, 3

1.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2.
Poradnia Medycyny Paliatywnej, NZOZ Vitamed im. Edyty Jakubów w Białymstoku
3.
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Medycyna Paliatywna 2019; 11(4): 193–194
Online publish date: 2020/03/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
12 października 2019 r. w Hospicjum Stacjonarnym „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku odbyła się XII Konferencja pt. ,,Leczenie bólu i objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” z panelem międzynarodowym ,,Problemy opieki hospicyjnej – dziś i jutro”. Konferencja została zorganizowana przez dyrektora Hospicjum Stacjonarnego w Białymstoku dr. n. med. Tadeusza Borowskiego-Besztę, konsultanta województwa podlaskiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. o zdrowiu Agatę Panas oraz konsultanta województwa podlaskiego w dziedzinie medycyny paliatywnej dr. n. med. Piotra Jakubowa. Konferencję objęli patronatem honorowym JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adam Krętowski oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr n. med. Henryk Grzesiak. W moderowaniu obrad uczestniczyli: prof. Bożena Sobkowicz z Kliniki Kardiologii, dr n. o zdrowiu Agata Panas, prof. Maria Winnicka z Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, prof. Jan Braszko z Zakładu Farmakologii Klinicznej, prof. Katarzyna Muszyńska-Rosłan z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr n. med. Paweł Grabowski, dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta oraz dr n. med. Piotr Jakubów.
W czterech panelach poruszono tematykę leczenia bólu i objawów somatycznych oraz współczesne problemy opieki hospicyjnej. Pierwsza sesja ,,Problemy leczenia objawów somatycznych” rozpoczęła się wykładem mgr Grażyny Majewskiej z Poradni Stomijnej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pt. ,,Problemy pielęgnacyjne u pacjentów ze stomią w opiece paliatywnej”. Kolejne wystąpienie dotyczyło bardzo oczekiwanego tematu stosowania kannabinoidów wziewnych. Prelegentka mgr farm. Małgorzata Wagner z Punktu Konsultacyjnego w Koninie przedstawiła zasady funkcjonowania poradni, podzieliła się również z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniami w stosowaniu kannabinoidów. Następny wykład lek. med. Joanny Kantor dotyczył pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów onkologicznych. Kontynuując tematykę pielęgniarstwa paliatywnego, mgr Monika Aksiucik omówiła zasady monitorowania stanu pacjenta podczas stosowania bifosfonianów. Pierwszą sesję zakończył wykład mgr. Piotra Hirnle pt. ,,Przezskórny zabieg BAV w medycynie paliatywnej”.
Drugi panel konferencyjny rozpoczął prof. Tomasz Pasierski, kierownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe