Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
2/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Zaburzenia lipidowe u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Część I: leczenie statynami

Marek Kośmicki

Online publish date: 2003/12/18
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 W prezentowanej pracy przedstawiono sposoby zwalczania jednego z głównych czynników ryzyka miażdżycy, jakim jest podwyższony poziom cholesterolu w surowicy krwi. Do czynników tych należą również inne zaburzenia lipidowe.
W sposób szczególny omówiono problemy terapii hipolipemizującej statynami u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, a przede wszystkim z chorobą niedokrwienną serca.


Zwalczanie czynników ryzyka występowania choroby wieńcowej i zawału serca należy do podstawowych zadań lekarza zajmującego się całokształtem stanu zdrowia swoich pacjentów. Część czynników ryzyka nie podlega zmianie. Należą do nich:
– zaawansowany wiek,
– płeć męska,
– uwarunkowania rodzinne pacjenta.

Natomiast inne liczne czynniki potencjalnie poddają się zmianie i dlatego należy je oszacować jak najwcześniej u chorego z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca i przeciwdziałać im. Działania lekarza w tym kierunku przedstawiono w tab. 1.Zaburzenia lipidowe


Do zaburzeń lipidowych (dyslipoproteinemii lub dyslipidemii) zalicza się:


– hipercholesterolemię (podwyższone stężenie w surowicy krwi cholesterolu całkowitego – ang. total cholesterol, TC oraz jego frakcji LDLlow-density lipoproteins),

– hipertriglicerydemię (podwyższony poziom triglicerydów TG),

– zespół chylomikronemii,

– hiperlipidemię mieszaną (podwyższone stężenie TC, LDL i TG),

– dysbetalipoproteinemię, czyli chorobę remnantów,

– niskie stężenie cholesterolu HDL (high-density lipoproteins) – hipoalfalipoproteinemię i podwyższone poziomy lipoproteiny (a) – lp (a).
Do zaburzeń lipidowych włącza się również: duży odsetek w osoczu nieprawidłowych cząstek LDL (małe, gęste LDL) oraz nasiloną i przedłużoną lipemię poposiłkową [por. Szostak WB, Cybulska B. Dyslipidemie. Część 1. Lipidowe czynniki ryzyka miażdżycy. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 1998].


Podwyższone stężenie TC oraz jego frakcji LDL stanowią najważniejsze czynniki ryzyka...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe