facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2009
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zaburzenia układu nerwowego w rozwoju wewnątrzmacicznym spowodowane spożywaniem alkoholu w czasie ciąży

Witold Woźniak

Gin Prakt 2009; 3: 51
Data publikacji online: 2009/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Alkohol jest najczęściej występującym teratogenem. Spożywanie go przez kobiety w ciąży może powodować uszkodzenie wielu narządów, opisywane jako płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome – FAS), który występuje u 2 na 1000 noworodków. Rozwój układu nerwowego odbywa się w całym okresie prenatalnym i w ciągu dalszych kilkunastu lat, dlatego też wpływ alkoholu występuje także po urodzeniu. Stanowi on najczęstszą przyczynę upośledzenia umysłowego. Płodowy zespół alkoholowy stwierdza się u 23 na 1000 dzieci z upośledzeniem umysłowym.
W rozwoju układu nerwowego można wyróżnić następujące procesy:
a) determinacji i indukcji,
b) różnicowania,
c) neurulacji pierwotnej i wtórnej prowadzących do utracenia cewy nerwowej,
d) migracji prowadzącej do rozwoju poszczególnych części układu nerwowego,
e) synaptogenezy i mielinogenezy – te ostatnie procesy prowadzą do utworzenia połączeń synaptycznych, stanowiących podstawę łuków odruchowych, a więc rozpoczęcia czynności; mielinogeneza warunkuje ustalenie przewodnictwa nerwowego.
Alkohol może wpływać teratogennie na każdy z tych procesów. Zaburzenie neurulacji prowadzi do powstania rozszczepów rdzenia kręgowego oraz zaburzeń rozwoju części układu nerwowego. Zaburzona wędrówka neuronów zakłóca kształtowanie części mózgowia i warstw kory, co powoduje w następstwie upośledzenie czynności i opóźnienie rozwoju umysłowego. Destrukcyjny wpływ na procesy synaptogenezy i mielinizacji zaburza procesy pobudzenia i hamowania oraz przewodnictwa nerwowego.
Z badań wynika, że kobiety w ciąży nie powinny w ogóle spożywać alkoholu.


Alcohol belongs to most often teratogenic agents and its consumption during pregnancy may result in deficiency in the development of many organs diagnosed as the feta! alcohol syndrome (FAS) which is detected in 2 : 1000 live births.
The development of the nervous system extends through the whole prenatal period and during several years postnatally and alcohol influences also postnatal growth of the nervous system, and infants born to chronic alcoholic mothers exhibit mental retardation.
The fetal alcohol syndrome is detected in 23 : 1000 infants with mental retardation. During development of the nervous system take place following processes:
a) determination and induction,
b) differentiation,
c) primary and secondary neurulation resulting in the formation of the neural tube,
d) migration – leading to the growth of...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.