Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2001
vol. 4
 
Share:
Share:
abstract:

Zasady zaopatrywania ran i podstawy szycia chirurgicznego

Wojciech Waliszewski

Online publish date: 2003/09/02
View full text Get citation
 Celem tego opracowania jest przypomnienie i uświadomienie lekarzom rodzinnym i innych specjalności niezabiegowych, że także w ich kompetencjach leży zaopatrzenie nieskomplikowanej rany pourazowej. Artykuł ten ma również zachęcić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w warsztatach szycia chirurgicznego.


Tematem rozważań będzie rana, czyli przerwanie ciągłości tkanek wskutek urazu. Zakłada się, że lekarz rodzinny nie wykonuje planowych zabiegów leczniczych i dlatego rany jako wynik aktywności chirurga nie będą tu omawiane.Podział ran


Ze względu na mechanizm powstawania, wyróżnia się rany:

- cięte,

- tłuczone,

- szarpane,

- miażdżone,

- rąbane,

- postrzałowe etc.

Jeśli chodzi o rozległość i głębokość ran, mogą one obejmować: skórę, warstwę podskórną, sięgać mięśni i tkanki kostnej oraz obejmować jamy ciała i narządy wewnętrzne. Należy założyć, że każda rana pourazowa jest de facto skażona, choć stopień jej zainfekowania może być rozmaity. Zależy to od otoczenia i warunków miejscowych, w jakich została zadana, a także od czasu, jaki upłynął do chwili jej fachowego opatrzenia. Istotny jest również stan zdrowia i naturalna odporność pacjenta.Gojenie ran


Gojenie ran to naturalny, biologiczny proces, w którym można wyróżnić następujące fazy:

- zapalenia,

- migracji,

- proliferacji,

- przebudowy.

Proces ten zachodzi w określonym rytmie i czasie, a można tu wpływać jedynie na skrócenie fazy zapalnej poprzez prawidłowe opatrzenie rany.

Trzeba wiedzieć, że gojenie ran może przebiegać na kilka sposobów;

- gojenie przez rychłozrost,

- gojenie przez ziarninowanie,

- proces gojenia odroczony, będący w pewnym sensie połączeniem 2 pierwszych mechanizmów reparacyjnych.

Przez rychłozrost goją się rany minimalnie zainfekowane, które opracowano chirurgicznie i dokonano zbliżenia ich brzegów. Taka blizna powstaje szybko, a efekt kosmetyczny jest dobry.
Gojenie przez ziarninowanie dotyczy ran rozwartych i skażonych, których nie opatrzono lub nie można było opatrzyć szwami, np. z powodu konieczności zapewnienia swobodnego odpływu skażonej wydzieliny. Ranę wypełnia...


View full text...
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.