Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
10/2004
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Zrzeszajcie się!

Konstanty Radziwiłł

Online publish date: 2005/01/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pierwszego października wprawdzie nie obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, ale jednak mamy nowy Narodowy Fundusz Zdrowia z nowym, jednoosobowym zarządem w postaci nowego prezesa Jerzego Millera. Mamy także za sobą pierwszą próbę funkcjonowania tej instytucji. Dwa pierwsze tygodnie działania ustawy minęły na gorączkowych konsultacjach dokumentów dotyczących kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2005 r., wywieszonych na stronach internetowych Funduszu. Trzeba przyznać, że elastyczność dzień i noc osobiście negocjującego z różnymi partnerami prezesa była zaskoczeniem i może stać się promykiem nadziei na poprawę stosunków ze świadczeniodawcami w przyszłości. Wydaje się, że efekt końcowy jest jeszcze daleki od
ideału, ale pewien postęp już daje się zauważyć. Negocjacje były prowadzone chaotycznie, w tempie przekraczającym możliwości ludzkie i często z dość przypadkowymi przedstawicielami świadczeniodawców. O pieniądzach praktycznie nie było mowy, bo o pieniądzach zdecydowano w parlamencie. Na pewno jednak przynajmniej niektóre uciążliwe dla świadczeniodawców elementy zapisów kontraktowych na poziomie centrali usunięto lub złagodzono.
O dalszych losach kontraktowania nie da się pisać w miesięczniku, bo życie biegnie w takim tempie, że nie sposób komentować go z dystansu. Ważne jest jednak, aby dostrzec dłuższą perspektywę. Jest nią przyszły rok, a konkretnie konsekwencje, jakie rodzi zapis jedynego chyba pozytywnego rozwiązania w całej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jakim jest artykuł 137.
Zgodnie z tymi zapisami prezes Narodowego Funduszu Zdrowia do 15 maja prześle projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawierający w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, sposób wyceny tych świadczeń oraz warunki ich udzielania Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców. Z tymi podmiotami będzie następnie (do 30 czerwca) negocjował przesłany projekt. Jeśli dojdzie do uzgodnienia, projekt ten stanie się (po analizie jego legalności) podstawą rozporządzenia ministra zdrowia, regulującego sprawy kontraktowania na co najmniej 2 lata. Brzmi to wszystko zachęcająco, jest jednak jedno ale: za reprezentatywną organizację świadczeniodawców ustawa uważa taką, która zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i udzielających świadczenia opieki...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.