facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2007
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Życie małżeńskie króla Stefana I Batorego (1533–1586)

Janusz Kubicki

Gin Prakt 2007; 2:49-49
Data publikacji online: 2007/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Stefan Batory – jeden z najwybitniejszych królów elekcyjnych, książę Siedmiogrodu – był synem Stefana wojewody siedmiogrodzkiego i Katarzyny Telegdy i miał wyjątkowo nieskomplikowane pożycie małżeńskie. Jego jedyną żoną była Anna Jagiellonka (1523–1596), siostra Zygmunta II
Augusta. Zaślubiny oraz koronacja pary monarszej odbyła się na Wawelu
1 maja 1576 r. Anna Jagiellonka była o 10 lat starsza od Stefana Batorego, a ponadto nie grzeszyła urodą, dlatego też król unikał kontaktów z nią, stąd przypuszczenia o impotencji Stefana Batorego. Według współczesnych Stefan Batory spędził w łożnicy Anny
Jagiellonki tylko dwie lub trzy noce. Gdy zaś Jagiellonka próbowała odwiedzać go w jego komnacie, wymykał się z niej. W związku z tym doszło na dworze królewskim do głośnego skandalu, ponieważ dziesiątki dworzan śledziły perypetie małżeńskie króla.

Stefan Batory zmarł po 10 latach panowania w Polsce; wyjątkowo rzadko bywał na Wawelu z powodu prowadzonych wojen z Moskwą Iwana Groźnego o tzw. Inflanty (vide: przepiękny obraz Jana Matejki – Stefan Batory pod Pskowem). Tutaj mała dygresja. W bitwie pod Wielkimi
Łukami odznaczył się jeden z najwybitniejszych artylerzystów i pirotechników średniowiecza – Bartłomiej Nowodworski (wsławił się m.in. wysadzeniem bram w słynnej bitwie pod
Lepanto z Turkami). Przed wojną w tzw. serii królewskich ukazał znaczek z wizerunkiem Stefana Batorego właśnie pod Wielkimi Łukami. W wojnach moskiewskich Bartłomiej Nowodworski stracił rękę, co zmusiło go do zmiany obranej drogi życia. Całkowicie poświęcił się fundacji tzw. szkół nowodworskich w Krakowie, przygotowujących młodzież do podjęcia studiów na Wszechnicy Jagiellońskiej. Obecnie w tzw. Collegium Nowodworskiego w Krakowie przy ul. św. Anny znajduje się rektorat Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stefan Batory zmarł prawdopodobnie w przebiegu napadu padaczki, która była bardzo rozpowszechniona w jego rodzinie i pochowany został w oddzielnej katakumbie nekropolii wawelskiej. Na jego sarkofagu prawie zawsze znajdują się świeże kwiaty z węgierskimi trójkolorowymi wstęgami, pozostawione przez wycieczki z Węgier, zwiedzające Wawel.

Stefan Batory był jednym z nielicznych bezdzietnych władców polskich (Bolesław V Wstydliwy, Leszek Czarny, Aleksander Jagiellończyk, Michał Korybut Wiśniowiecki).

Ówcześnie krążyły jednak plotki, że nieślubnym synem Batorego z piękną córką...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.