AZS wymaga postępowania multidyscyplinarnego

Udostępnij:

Istotnym, trudnym do szybkiego i skutecznego rozwiązania problemem w opiece nad pacjentami z atopowym zapaleniem skóry jest brak współpracy między podmiotami leczniczymi, co prowadzi do niespójności w postępowaniu. Jak pokazuje najnowsza publikacja z „Pediatric Dermatology” najlepszym rozwiązaniem jest po prostu „rozcięcie (owego) węzła gordyjskiego”.

Multidyscyplinarny zespół specjalistów z Rady Children's Hospital oraz University of California San Diego Health Division of Dermatology, Division of Allergy & Immunology w 2019 r. utworzył projekt (funkcjonujący jako osobna placówka) zwany Multidisciplinary Atopic Dermatitis Program (MADP). Pacjenci poddawani są tam jednoczesnej, kompleksowej ocenie przez dermatologa, alergologa, farmaceutę klinicznego i inne osoby, które pomagają w ocenie ciężkości AZS, zapewniają edukację rodziny na temat choroby i ustalają plan opieki, opierając się na modelu wspólnego podejmowania decyzji. Wizyty trwają około 2 godzin, a częstotliwość wizyt kontrolnych jest różna.

Na łamach wspomnianego czasopisma podano wyniki leczenia 44 pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego, uporczywym AZS w wywiadzie. Wiek badanych dzieci wynosił od 4 miesięcy do 18 lat (średnio ok. 7,5 lat), w sumie pacjenci odbyli nawet ponad 4 wizyty kontrolne. W porównaniu z wartością wyjściową wyniki pacjentów w skali EASI uległy znacznemu obniżeniu, ze średnią poprawą wynoszącą 9,61 podczas drugiej wizyty, 15,12 podczas trzeciej wizyty i 17,42 podczas czwartej, co procentowo przekłada się na poprawę kolejno o 44,20, 63,26 i 74,35 proc. Co więcej, podczas 7. wizyty wynik EASI obniżał się średnio o 33,48 punkty, co daje 91,52 proc. poprawę w porównaniu z wartością wyjściową. Średnia różnica w wynikach CDLQI (ocena jakości życia) również wzrastała z każdą wizytą, przy czym największą poprawę zaobserwowano podczas szóstej wizyty (wzrost o 12 punktów). Podobnie znaczne poprawy odnotowano także w zakresie innych ocenianych skal, jak choćby w BSA, gdzie punktacja stopniowo poprawiała się podczas każdej wizyty w klinice, od średniego spadku o 16,02 proc. podczas drugiej wizyty do średniego spadku o 56,04 proc. podczas siódmej.

Wyniki leczenia imponujące - to z pewnością nie koniec doniesień z tego ośrodka. Powyższe dane uświadamiają, że najczęstsze choroby przewlekłe wymagają postępowania wielodyscyplinarnego w ramach jednego ośrodka, zwłaszcza w umiarkowanych do ciężkich postaciach choroby.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.