123RF

„Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na POChP" z prestiżową nagrodą

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Program prowadzony przez Klinikę Alergologii i Pneumonologii UCK GUMed został laureatem polskiej edycji międzynarodowego konkursu „Wartość w medycynie: Dragon’s Grant & Endorsemenet”. Wydarzenie kierowane jest do instytucji, które wdrażają rozwiązania z dziedziny Value Based Healthcare (VBHC), czyli opieki zdrowotnej bazującej na wartości.
Program zapewnia, oprócz opieki lekarskiej, wsparcie psychologiczne, porady rehabilitantów, dietetyków oraz pomoc asystentów chorego. Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby zaostrzeń oraz poprawa jakości życia pacjentów z zaawansowaną POChP. Zintegrowany model jest także efektywny ekonomicznie, ponieważ mniejsza liczna zaostrzeń wiąże się z rzadszą koniecznością hospitalizacji. W Polsce na POChP choruje 2 mln osób. Co dziesiąta ma zaawansowaną postać choroby.

Gdańskie UCK przy jego realizacji współpracuje z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych w zakresie prowadzenia analiz efektywności ekonomicznej z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia. Program został wdrożony w latach 2010–2012, .

Laureaci polskiej edycji konkursu wezmą udział w międzynarodowym etapie Dragon’s Grant & Endorsement, który odbędzie się w maju b w Holandii, gdzie konkurować będą z ośrodkami wykorzystującymi VBHC z całego świata.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.