Porównanie POChP i zaburzeń depresyjnych pod względem biomarkerów związanych ze stanem zapalnym

Udostępnij:
Zaburzenia zdrowia psychicznego, w tym objawy depresyjne, oraz stan zapalny odgrywają istotną rolę w obniżaniu jakości życia chorych na POChP. Badania pacjentów z rozpoznaną depresją wykazały znaczny wzrost stężenia cytokin prozapalnych w osoczu i/lub surowicy, co doprowadziło do sformułowania „cytokinowej hipotezy depresji”.
Zarówno przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP,) jak i zaburzenie depresyjne charakteryzują się nieprawidłowymi stężeniami hormonów tarczycy, na które wpływają m.in. dejodynazy jodotyroniny (DIO).

Ostatnio ponownie zainteresowano się dejodynazami jodotyroniny (DIO) jako markerem odpornościowo-zapalnym, który może być indukowany i/lub zakłócać działanie cytokin. Stwierdzono korelację między cytokinami a poziomami ekspresji dejodynazy.

Celem pracy była ocena stężeń cząsteczek zapalnych i związanych z metabolizmem hormonów tarczycy, które mogą wyjaśniać możliwość występowania objawów depresyjnych u chorych na POChP. Zmierzono i porównano profile czterech głównych cytokin (cytokin głównych) i DIO pacjentów z POChP i nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi (rDD) i osobami zdrowymi z grupy kontrolnej.

Pełna treść artykułu: Porównanie POChP i zaburzeń depresyjnych pod względem biomarkerów związanych ze stanem zapalnym
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.