Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Efekty ćwiczeń fizycznych pacjentów chorych na POChP – wyniki badań

Źródło: opr. Damian Matusiak, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.07.026
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 31.08.2022
 
 
Na łamach cenionego czasopisma „The Chest” przedstawiono wyniki randomizowanego badania oceniającego skuteczność rocznego programu ćwiczeń domowych u pacjentów z POChP po przebytej rehabilitacji pulmonologicznej.
W badaniach 123 pacjentów z czterech szwajcarskich klinik i FEV1 39,3 proc. (±15,3) przydzielono do programu treningu siłowego lub zwykłej opieki. Oceniano zmianę w nasileniu duszności od wartości początkowej do 12 miesięcy, a także wydolność wysiłkową (1-minutowy test siadania i wstawania, 6-minutowy trening marszowy), jakość życia, zaostrzenia choroby i inne jej objawy.

Program wymagał posiadania krzesła i zestawu taśm oporowych. Składał się on z ćwiczeń tułowia, kończyn górnych i dolnych wykonywanych na różnych poziomach intensywności. Pacjentów pouczono, aby wykonywali ćwiczenia 6 dni w tygodniu około 20 minut dziennie.

Badacze wykazali brak istotnej różnicy między grupami w zakresie odczuwania duszności po roku interwencji; nie oznacza to jednak braku korzyści, gdyż program ćwiczeń domowych doprowadził do istotnego wzrostu liczby powtórzeń w teście siadania i wstawania (średnio o 2,6). Co ważne, 70 proc. uczestników kontynuowało program do momentu zakończenia badania, a co najmniej 79 proc. wytrwało przez co najmniej 10 miesięcy. Aż 81 proc. uczestników wskazało, że lubili lub bardzo lubili udział w programie, a 79 proc. z nich stwierdziło, że doświadczyli pozytywnych efektów, które – ich zdaniem – były efektem ćwiczeń fizycznych.

Jednym z ograniczeń badania było to, że część osób nie była poddawana ocenie kontrolnej; dodatkowo badano konkretny zestaw ćwiczeń, który – w przypadku zmiany konfiguracji – mógłby przynieść spektakularne korzyści. Jest to jednak przedmiot badań, który wyznacza azymut przyszłości.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.