123RF

Jak pacjenci postrzegają leczenie zaostrzeń POChP?

Udostępnij:
Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc wciąż stanowią jedno z największych wyzwań w sprawowaniu opieki nad pacjentami. O tym, jak z ich perspektywy wygląda postępowanie szpitalne w przypadku zaostrzeń, informuje najnowsza publikacja z prestiżowego „European Respiratory Journal”.
CICERO (The Collaboration In COPD ExaceRbatiOns) to inicjatywa ERS, której celem jest współpraca w zakresie badań klinicznych, zrozumienie i poprawa wyników leczenia ciężkich zaostrzeń POChP w całej Europie, a która opiera się na współpracy wielu ośrodków klinicznych. W niedawnym konsensusie eksperckim ustandaryzowano ocenę pacjentów w czasie hospitalizacji z powodu zaostrzeń, jednak brakuje danych, jak akceptowalna jest ona dla pacjentów. Eksperci grupy CICERO podali, że standardem postępowania powinny być szczegółowy wywiad i badanie przy przyjęciu do szpitala, badania krwi w ciągu 4 godzin od przyjęcia, testy i badania oceniające duszność oraz kwestionariusz oceniający stopień zaawansowania POChP w czasie zaostrzenia i podczas obserwacji; dodatkowo należy rozważyć rozmowę o opiece paliatywnej z pacjentami, jeśli to konieczne.

W omawianym badaniu 200 pacjentów z POChP pochodzących z Francji, Belgii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii poproszono o wypełnienie ankiety internetowej, której celem była ocena opinii pacjentów i akceptacja wybranych narzędzi pomiarowych (dotyczących duszności, częstego kaszlu z odkrztuszaniem, stanu zdrowia i doświadczenia z hospitalizacji) oraz badań (pobieranie krwi, test czynności płuc, 6-minutowy test marszu, tomografia komputerowa klatki piersiowej, echokardiografia).

Wszystkie podejmowane interwencje zostały uznane za ważne, a akceptacja podanych w konsensusie metod oceny była wysoka. Zmodyfikowana skala Medical Research Council i numeryczna skala oceny dotycząca duszności, testy oceniające jakość życia były narzędziami preferowanymi przez pacjentów. Konsensus co do znaczenia pobierania krwi i spirometrii był wyższy w porównaniu z innymi badaniami.

Wyniki powyższego badania przemawiają za stosowaniem standardu podanego przez grupę roboczą CICERO; według autorów przestrzeganie takiej znormalizowanej serii ocen ułatwiłoby gromadzenie rzeczywistych danych i może pomóc w projektowaniu wieloośrodkowych badań obserwacyjnych, co z pewnością w dalszym etapie pozwoliłoby na kolejne podniesienie jakości opieki.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.