123RF

Kontrola chorób współistniejących zmniejsza zaostrzenia POChP

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Medscape
Ścisła kontrola chorób współistniejących u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc zmniejsza zaostrzenia, śmiertelność i pozwala uniknąć ponownych hospitalizacji. Coraz więcej kobiet cierpi na tę chorobę, która postępuje inaczej niż u mężczyzn, a nawet wiąże się z różnymi chorobami współistniejącymi.
– Choroby współistniejące u pacjentów z POChP występują częściej u osób starszych, u pacjentów z zaawansowaną chorobą płuc oraz u osób hospitalizowanych z powodu ostrego zaostrzenia – powiedziała dr Belén Alonso, koordynatorka grupy roboczej POChP Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej.

Prawidłowe podejście i leczenie tych chorób współistniejących ma zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości życia pacjenta, zmniejszenia zaostrzeń, uniknięcia readmisji i zredukowania śmiertelności osób z POChP.

Naukowcy opisali 73 choroby współistniejące związane z POChP. Dr Alonso przedstawiła wyniki badań podczas swojej prezentacji w trakcie 43. konferencji Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej (SEMI) w Gijón.

Różne opublikowane prace, w tym dwie przez grupę roboczą SEMI POChP (badania ECCO i ESMI), wskazują, że głównymi chorobami współistniejącymi u pacjentów z POChP są: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca, niewydolność serca, migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca, przewlekła choroba nerek, choroba tętnic obwodowych i osteoporoza. Przewlekła hepatopatia, nowotwór płuc, depresja i choroba naczyń mózgowych są mniej powszechne.

Z badań wynika, że ponad 78 proc. pacjentów z POChP ma jedną powiązaną chorobę współistniejącą, prawie 69 proc. ma dwie, a 47,9 proc. trzy.

– W zależności od płci choroby współistniejące są różne. U kobiet zaobserwowano, że lęk, depresja i osteoporoza są częstsze. Jednak nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca i cukrzyca są częstsze u mężczyzn z POChP – stwierdziła dr Alonso.

POChP również ma inny przebieg u mężczyzn i kobiet. U kobiet początek ma miejsce w młodszym wieku – od 40 do 50 lat – a u mężczyzn po 50. roku życia. Wydaje się, że choroba u kobiet postępuje szybciej, co zbiega się z gorszą jakością życia (ponieważ duszność jest mniej tolerowana).

Dr Alonso podkreśliła, że znaczenie prognostyczne chorób współistniejących w POChP jest równie ważne u obu płci. Innymi słowy, jeśli istnieją choroby współistniejące, których nie diagnozujemy, ani nie leczymy, będą one miały negatywny wpływ na POChP. Choroba będzie postępować szybciej i zwiększy się ryzyko zaostrzeń (najważniejszy czynnik prognostyczny tej choroby). Jeśli z kolei nie leczymy dobrze POChP, będzie to miało negatywny wpływ na choroby współistniejące, takie jak cukrzyca lub choroba niedokrwienna serca.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.