123RF

Leczenie POChP może być wspomagane aplikacją na smartfona

Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Damian Matusiak, Thorax
Obok zaprzestania palenia i farmakoterapii rehabilitacja oddechowa wraz z odpowiednią aktywnością fizyczną stanowią trzeci filar terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jest on zarazem najtrudniejszy do utrzymania. Z pomocą przychodzi technologia, co pokazano na łamach czasopisma „Thorax”.
Dotychczasowe dowody sugerują, że pacjenci z POChP miewają spore trudności z utrzymaniem zalecanej aktywności fizycznej po zakończeniu rehabilitacji oddechowej. Żyjemy jednak w erze cyfryzacji, niemal każdy posiada swojego smartfona, dlatego szwajcarsko-niemiecki zespół badaczy sprawdził, czy używanie odpowiedniej aplikacji może zwiększyć dyscyplinę terapeutyczną i tym samym – szansę na właściwą kontrolę choroby.

60 chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w stadium II–IV, po zakończonej rehabilitacji oddechowej, włączono do trwającego 6 miesięcy badania, w którym uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy korzystającej z aplikacji Kaia COPD (dostępna w sklepie Google Play – do pobrania za darmo) lub do standardowego postępowania.

Pierwszorzędowym wynikiem była codzienna aktywność fizyczna, za której miarę przyjęto dzienną liczbę wykonywanych kroków. Wyniki drugorzędowe obejmowały wynik w teście CAT (COPD Assessment Test), CRQ (Chronic Respiratory Disease Questionnaire) oraz 1-minutowy test siadania i wstawania (STST).

Po 6 miesiącach mediana kroków od wartości początkowej okazała się istotnie wyższa w grupie korzystającej z aplikacji Kaia COPD – różnica wyniosła aż około 2000 kroków na dobę. Podobnie korzystne trendy w grupie interwencyjnej uzyskano dla wyniku w teście CAT – 15,1 versus 19,7). Jedne z najbardziej dokuczliwych objawów – duszność i uczucie zmęczenia – w sposób istotny zmniejszyły swoje nasilenie, co uwidoczniono w subdomenach testu CRQ. Wyniki testu STST, czas trwania i jakość snu nie uległy poprawie.

Kompleksowy program ćwiczeń z wykorzystaniem aplikacji Kaia COPD może być ważnym narzędziem pomocniczym do lepszej opieki nad chorymi na POChP. Tym bardziej że aplikacja jest darmowa i prosta, co z pewnością ułatwia korzystanie z niej.

Opracowanie: Damian Matusiak

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.