123RF

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POChP

Udostępnij:
Nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia opublikowano w „Dzienniku Ustaw”. Dotyczy programu profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Dokument szczegółowo określa zakres oraz warunki realizacji tego świadczenia gwarantowanego.
– Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w 2019 r. szacunkowe roczne zapotrzebowanie na program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) wynosiło 549 tys. osób dorosłych przy założeniu, że z programu chciałoby skorzystać 50 proc. osób podejmujących próbę rzucenia palenia – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Wyniki analiz wskazują, że największe zapotrzebowanie na program jest w województwach mazowieckim (76 tys.), śląskim (65 tys.), wielkopolskim (50 tys.), małopolskim (49 tys.) i dolnośląskim (42 tys.).

Program, jak dodaje resort zdrowia, został uzupełniony o pomoc w rezygnacji z używania nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów.

MZ wylicza, że ze względu na to, że zespół uzależnienia od nikotyny jest chorobą przewlekłą i często wymaga podejmowania wielokrotnych działań, proponuje się zmianę dotyczącą umożliwienia wielokrotnego podjęcia leczenia, dodaje się również możliwość prowadzenia terapii (indywidualnej i grupowej) przez psychologa posiadającego udokumentowane umiejętności w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu oraz dopuszcza się możliwość kontynuacji udziału w programie pomimo zdiagnozowania innych chorób.

Dodatkowo zaproponowano, by warunkiem umożliwiającym prowadzenie leczenia osoby uzależnionej od nikotyny było posiadanie przez lekarza jedynie udokumentowanej umiejętności w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu (np. certyfikatu leczenia uzależnienia od tytoniu), a także by wsparcie psychologiczne (indywidualne lub grupowe) było dostępne dla wszystkich pacjentów, również tych zakwalifikowanych do farmakoterapii.

W dokumencie założono, że etap specjalistyczny programu powinien być zaoferowanym pacjentom powyżej 16. roku życia. Ponadto określono zakres oraz warunki realizacji tego świadczenia gwarantowanego.

Przepisy wchodzą w życie 1 września.

Infor.pl: „Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.