123RF

Otyłość brzuszna związana z przewlekłymi chorobami układu oddechowego

Szwedzkie badanie wykazało, że zarówno otyłość brzuszna, jak i ogólna były związane z chorobami układu oddechowego, w tym z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Wyniki opublikowano w „Respiratory Medicine”.
Związki między chorobami układu oddechowego a charakterystycznymi typami otyłości u dorosłych oceniano za pomocą ankiet samoopisowych. Raport Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) III stanowi drugie badanie uzupełniające ECRHS, koncentrujące się na dwóch formach otyłości związanych z chorobami układu oddechowego.

Otyłość jest charakterystycznym czynnikiem ryzyka związanym z dolegliwościami układu oddechowego, takimi jak astma i POChP. Wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) i obwód talii (WC) zapewniają pomiary ilościowe do określenia warunków kompleksowej otyłości ogólnej i brzusznej.

Chociaż oba rodzaje otyłości są związane z zachorowalnością na astmę, badania nad ich wpływem na tę chorobę są ograniczone. Poprzednie doniesienia na temat otyłości brzusznej związanej z astmą były niespójne przy rozróżnieniu płci. Ponadto POChP i powiązane wyniki różniły się między otyłością brzuszną i ogólną.

W prospektywnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Respiratory Medicine” uczestnicy odpowiedzieli na kwestionariusz. Pytania wymagały prostych odpowiedzi tak/nie, które obejmowały astmę, objawy oddechowe, alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie oskrzeli i POChP. Dodatkowe wymagane informacje to wiek wystąpienia astmy, potencjalne zmienne zakłócające, takie jak wiek, palenie tytoniu, aktywność fizyczna i najwyższy poziom wykształcenia, waga i wzrost do obliczenia BMI oraz pomiar WC z instrukcjami i dostarczoną taśmą mierniczą.

Naukowcy doszli do wniosku, że zarówno otyłość ogólna, jak i brzuszna były niezależne od siebie związane z objawami oddechowymi u dorosłych. Istnieje również wyraźna różnica między kobietami i mężczyznami w związku zgłaszanej przez siebie astmy i POChP z otyłością brzuszną i ogólną. Częściej powiązania między otyłością a chorobami układu oddechowego występują u kobiet.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.