Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pałeczka ropy błękitnej dłużej utrzymuje się w drogach oddechowych osób z POChP

Redaktor: Monika Stelmach |Data: 30.03.2022
 
 
Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) dłużej utrzymuje się w drogach oddechowych osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w porównaniu z populacją ogólną. Pacjenci chorzy na POChP gorzej reagują na antybiotyki – takie są wyniki badań międzynarodowego zespołu naukowego.
Według dr med Josefin Eklöf z University of Copenhagen, współprowadzącej badania, Pseudomonas aeruginosa występuje w ponad 20 proc. próbek z dróg oddechowych pacjentów z POChP i można ją wiązać z przedwczesnymi zgonami osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Według uczonych duńskich utrzymywanie się bakterii u osób z POChP ułatwiła mutacja genów, która odpowiada za antybiotykooporność.

Naukowcy w randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu sprawdzili reakcję P. aeruginosa na antybiotyki. 23 pacjentów z POChP z czterech różnych lokalizacji w Danii, pomiędzy styczniem 2018 r. a styczniem 2020 r. poddano 14-dniowej terapii przeciwko P. aeruginosa, przy czym podzielono ich na dwie grupy – jedna otrzymywała antybiotyk, druga placebo. Próbki śliny od pacjentów pobierano w dniach 14., 30., 60., 90. i 365. oraz poddano je sekwencjonowaniu.

U 19 pacjentów ujawniono obecność P. aeruginosa przez cały okres badawczy. Oznacza to, że antybiotykoterapia nie przyniosła efektu i nastąpił nawrót zakażenia. Naukowcy znaleźli 38 genów w dwóch liniach komórkowych, które uległy mutacji, prawdopodobnie adaptacyjnej.

Jak uważają naukowcy, konieczne są zakrojone na szeroką skalę badania kohortowe i seryjne sekwencjonowanie próbek.

Opracowanie: Marek Meissner

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.