Współwystępowanie zespołu kruchości a poziom zachowań zdrowotnych u pacjentów w podeszłym wieku z POChP

Udostępnij:
Przyspieszenie tempa starzenia się populacji, związane z tym ryzyko występowania zespołu słabości i wzrost liczby osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) powodują, że polityka zdrowotna powinna się skupić na promocji zdrowia, potęgowaniu zachowań prozdrowotnych, utrzymaniu lub poprawie sprawności funkcjonalnej starzejących się ludzi.
Zbadano 100 pacjentów z rozpoznaniem POChP (średnia wieku: 72,82 ±8,31 roku) hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zastosowano Test oceny POChP (CAT), skalę nasilenia duszności mMRC, wskaźnik kruchości Tilburga (TFI), Inwentarz Zachowań Zdrowotnych.

Spośród 100 uczestników badania 92 proc. miało zespół kruchości. Średnia wartość wskaźnika TFI wynosiła 9,31 ±2.97. W grupie 53 proc. ankietowanych miało wysokie, 35 proc. – przeciętne, a 11 proc. – niskie nasilenie zachowań zdrowotnych. Najsilniejszymi predyktorami pozytywnymi zachowań zdrowotnych były: obecność dwóch lub większej liczby chorób przewlekłych poza samym POChP (ßstd = 0.42, p < 0.001) oraz wyższe wyniki uzyskane przez badanych w skali CAT (ßstd = 0.38, p < 0.001). Wraz z czasem trwania POChP zmniejszało się nasilenie większości zachowań zdrowotnych, natomiast wraz z wiekiem wzrastał poziom nasilenia praktyk zdrowotnych.

Pełna treść artykułu: Współwystępowanie zespołu kruchości a poziom zachowań zdrowotnych u pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.