123rf

Zmiany w profilaktycznych programach zdrowotnych

Udostępnij:
W zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w profilaktycznych programach zdrowotnych pojawiły się zmiany. Najważniejsze dotyczą programu profilaktyki chorób odtytoniowych.
Na stronie Bazy Aktów Własnych NFZ zostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ (nr 139/2022/DSOZ), które wprowadza zmiany do zarządzenia (nr 111/2022/DSOZ) z 2 września w spawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresie: profilaktyczne programy zdrowotne.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są w szczególności z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 10 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. poz. 1433).

Zmiany, jakie wprowadza nowela zarządzenia
W zarządzeniu z 2 września 2022 r. po paragrafie 13 dodano paragraf 13a, zgodnie z którym z Certyfikatem Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Prenatalnych jest równoważny Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych i Certyfikat FMF (NT scan).

Program profilaktyki chorób odtytoniowych
W załączniku nr 6 do zarządzenia określono nowe warunki finansowania programu profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POChP. Dodatkowo w programie, o którym mowa:
– usunięto zgodę świadczeniobiorcy, która była tożsama ze zgodą określoną w części B,
– uwzględniono fakt używania papierosów w podziale na tradycyjne i nowatorskie,
– rozszerzono katalog chorób przewlekłych w wywiadzie,
– w karcie badania lekarskiego zamieniono termin „waga” na „masa ciała” oraz uwzględniono pomiar ciśnienia tętniczego,
– w skali BECKA do oceny depresji wskazano, że ocena powinna dotyczyć dłuższego okresu (zamieniono dobę na miesiąc),
– w ankiecie o stanie zdrowia usunięto zdublowane pola z numerem telefonu,
– wprowadzono nowy termin „oznaczenie sporządzającego”, który zastąpi „podpis lekarza/sporządzającego” – zwrócono bowiem uwagę, że podpis może być także w formie elektronicznej, bez konieczności wydruku.

Przeczytaj także: „Będzie dolny próg liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.