Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czerniak u dziecka: bardziej zaawansowany, choć przeżycie dłuższe

Udostępnij:
Dzieci z czerniakiem na głowie i szyi charakteryzują się większym prawdopodobieństwem przerzutów do węzłów chłonnych, ale ich przeżycie całkowite jest dłuższe. Jednak częściej niż u dorosłych choroba jest wykrywana w stadium późniejszym.
Czerniak zdarza się rzadko u dzieci, ale zapadalność rośnie o około 3 procent rocznie dla osób poniżej 20 roku życia. Wyniki niewielkich badań sugerują, że czerniak może objawiać się inaczej u dzieci niż u dorosłych i charakteryzuje się bardziej uszkodzeniami bezbarwnikowymi i podniesionymi, guzkowatym subtypem histologicznym i grubszą głębokością Breslowa. Głębokość guza wynosiła 1,54 mm dla dzieci i 1,39 mm dla dorosłych w badaniach danych 84744 pacjentów, spośród których 0,8 procent miała mniej niż 18 lat.
Pacjenci pediatryczni wykazywali większe prawdopodobieństwo przerzutów do węzłów chłonnych, z różnicą ryzyka 23,9 proc. Jednakże u pacjentów dziecięcych 5-letnie przeżycie było dłuższe na każdym etapie choroby. Pacjenci pediatryczni z większym prawdopodobieństwem otrzymywali immunoterapię oraz przechodzili badanie węzłów chłonnych.
Prawie 30 procent pacjentów pediatrycznych prezentowało 3 lub 4 stadium choroby wobec 15 procent dorosłych. Według badaczy jest kilka hipotez wyjaśniających to zjawisko, między innymi to, że czerniak występuje rzadziej u pacjentów pediatrycznych, co obniża podejrzliwość lekarzy pierwszego kontaktu. Co więcej, przeprowadzenie biopsji skóry u małego dziecka może wymagać uśpienia i ogólnej anestezji, co może podwyższać próg lekarski do jej wykonania a to skutkuje opóźnieniem.
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.