DIABETOLOGIA
Hipertensjologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rola stanu zaplanego w patogenezie nadciśnienia tętniczego

Źródło: Mirhafez S.R. et al.: An imbalance in serum concentrations of inflammatory and anti-inflammatory cytokines in hypertension. J Am Soc Hypertens 2014;8(9):614–623.
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 08.12.2014
 
 
Nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Istnieje coraz więcej dowodów na udział stanu zapalnego, nieprawidłowych reakcji immunologicznych w patogenezie nadciśnienia. Jednak dotychczasowe dane na temat związku między stężeniami specyficznych cytokin i nadciśnieniem tętniczym są niespójne. Mirhafez S.R. i wsp. ocenili związek między 12 cytokinami /czynnikami wzrostu, a obecnością nadciśnienia tętniczego różnego stopnia, w porównaniu do wartości stężeń tych substancji u zdrowych uczestników.
U 155 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i 148 zdrowych osób, zakwalifikowanych do badania, oceniano stężenie interleukiny (IL) -1, -1b, -2, -4, -6, -8, -10, czynnika martwicy nowotworu (TNF-a), interferonu (IFN-y), białka chemotaktycznego monocytów (MCP 1), naskórkowego czynnika wzrostu, czynnika wzrostu komórek śródbłonka naczyń . Pacjenci z nadciśnieniem mieli wyższe stężenie w surowicy IL-1a, -2, -8, czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, IFN-g, TNFa, MCP-1, naskórkowego czynnika wzrostu i niższe stężenie cytokin przeciwzapalnych, IL-10 (P <0,05) , w porównaniu z normotensyjnymi uczestnikami badania. Surowicze stężenia IL-4, -6 i -1b nie różniły się istotnie między pacjentami z nadciśnieniem ,a grupą kontrolną. Dalsze jedno- i wieloczynnikowe analizy wykazały, że IL-1a i IFN-g są niezależnymi predyktorami wysokiego ciśnienia skurczowego ( SBP), a IFN-g, IL-1a, TNF-a i MCP-1 pozostały istotne statystycznie dla ciśnienia rozkurczowego (DBP), po uwzględnieniu wieku, płci, indeksu masy ciała, palenia tytoniu, stężenia glukozy we krwi na czczo i poziomu triglicerydów. Mirhafez S.R. i wsp. podsumowują- istnieje istotny związek między stężeniem kilku cytokin i nadciśnieniem tętniczym. Autorzy postulują bezpośredni udział tych cytokin w etiologii nadciśnienia tętniczego.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.