Termedia.pl
 
 
eBook: Nowotwory w otorynolaryngologii. Wydanie II uaktualnione (ebook)
Share:
Share:
more
 
 

Download free chapter
pod redakcją Witolda Szyftera
Termedia sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7988-239-7
price: 60.00(5% VAT included)
Add to cart
 
 
Podręcznik „Nowotwory w otolaryngologii” pod red. prof. Witolda Szyftera w sposób bardzo szczegółowy omawia najnowsze badania i odkrycia w tej dziedzinie. W ostatnim czasie szczególnie wiele działo się w biologii molekularnej i genetyce, co znalazło odzwierciedlenie w jednym z rozdziałów. Szerzej omówiono rolę wirusów HPV w otolaryngologii, a także nowe techniki operacyjne rekomendowane przez gremia europejskie i światowe. W zakresie diagnostyki wczesnych nowotworów górnych dróg oddechowych dużym osiągnięciem ostatnich lat jest endoskopia wąskopasmowa, którą również opisano w podręczniku. W książce nie zabrakło także aktualnej wiedzy dotyczącej postępu w dziedzinie automatycznych technik chirurgicznych, w tym operacji wykonywanych z użyciem zestawów endoskopowych przez jamę ustną (transoral robotic surgery – TORS). W zakresie radioterapii podręcznik uwzględnia dynamicznie rozwijającą się technikę protonową. Autorami są pracownicy Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ściśle współpracujący z nią specjaliści różnych dziedzin medycyny. Publikacja jest źródłem aktualnej wiedzy o profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów w otolaryngologii.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe