Specjalizacje, Kategorie, Działy

Kto nas wspiera – patroni Top Medical Trends 2022

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bartosz Aleksandrowicz
|
Top Medical Trends 2022 cieszy się dużym uznaniem renomowanych organizacji i instytucji. Lista patronów wydarzenia liczy już ponad 20 pozycji.
Z każdym dniem rozrasta się nie tylko program kongresu, ale też liczba podmiotów, które doceniają renomę Top Medical Trends i wyraziły to podjęciem współpracy. Patronatu honorowego udzieliły organy samorządowe właściwe dla miejsca organizacji – Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, a także Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego. W gronie osób wspierających kongres nie mogło też zabraknąć najwyższych władz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, reprezentowanych przez rektora UMP – JM prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego.Wśród instytucji wspierających Top Medical Trends znalazły się również najważniejsze organizacje w sektorze medycznym. Patronatu udzieliły Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelna Izba Lekarska, a także jej regionalne struktury z Dolnego Śląska i Wielkopolski. Środowisko lekarskie wśród patronów reprezentuje Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Licznie wsparły kongres również podmioty zrzeszające szpitale – Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Top Medical Trends 2022 jest istotnym wydarzeniem także dla interesariuszy ochrony zdrowia, stąd obecność wśród patronów Federacji Pacjentów Polskich czy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Ranga wydarzenia została doceniona również poprzez patronat Pracodawców RP – największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce.

Najważniejsze doniesienia w trakcie trzech dni kongresu pomogą rozpowszechnić patroni medialni. Ich listę otwierają największe specjalistyczne czasopisma branżowe – „Menedżer Zdrowia”, „Kurier Medyczny” i „Lekarz POZ”. Relacje przeprowadzą najwięksi regionalni wydawcy – TVP 3, Radio Poznań oraz Radio Gdańsk. Na tych antenach o Top Medical Trends usłyszymy nie tylko w aktualnościach, lecz także w cyklicznie nadawanych programach poświęconych medycynie i zdrowiu. Informacje wprost z sal wykładowych trafią również na platformę edukacyjną Pacjent i Lekarz, aktywne uczestnictwo zadeklarował też Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.

Grono patronów Top Medical Trends z pewnością nie jest jeszcze ostateczne. Zapraszamy do śledzenia w naszych kanałach informacji o kolejnych podmiotach nawiązujących współpracę na zasadzie patronatów.

PRZEJDŹ DO SERWISU


WEŹ UDZIAŁ W TOP MEDICAL TRENDS 2022
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.