Specjalizacje, Kategorie, Działy

Poznajmy Radę Naukową XVI Kongresu Top Medical Trends 2022

Udostępnij:
Organizacja interdyscyplinarnego wydarzenia naukowego wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności skonstruowania programu w taki sposób, by był interesujący dla wszystkich lekarzy bez względu na specjalizację. Rada Naukowa Kongresu Top Medical Trends z powodzeniem czyni to od lat. Zachęcamy do poznania sylwetek ekspertów stojących za sukcesem wydarzenia.Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki jest pediatrą i specjalistą chorób zakaźnych. Od momentu powstania w 2000 roku kieruje Katedrą i Zakładem Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2008-2016 był rektorem uczelni. Założył Polskie Towarzystwo Wakcynologii zrzeszające specjalistów różnych dziedzin zainteresowanych problemem szczepień ochronnych. Obecnie pełni w nim funkcję wiceprzewodniczącego. Za swoje osiągnięcia został w 2005 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sprawuje pieczę nad całokształtem kwestii merytorycznych Top Medical Trends 2022, jest również przewodniczącym paneli „Endokrynologia i Diabetologia Dziecięca” oraz „Pediatria”.
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW - to konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Jest również kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się m.in. tematyką grypy i jej profilaktyki, chorób układu oddechowego oraz szczepień.

Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się w ramach prac Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, jest również redaktorem naczelnym czasopisma „Lekarz POZ” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. W trakcie Top Medical Trends 2022 poprowadzi panel „COVID-19 – aktualności – state of art”.
Dr hab. n. med. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ, jest kolejnym przedstawicielem ośrodka wrocławskiego - Kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Edukacji zdrowotnej Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Naczelnym Epidemiologiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ma specjalizację z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego, ukończył również specjalizację z zakresu epidemiologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz medycyny paliatywnej. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz zastępcą redaktora naczelnego „Lekarza POZ”.
Profesor dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong to specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, w obu dziedzinach pełnił w przeszłości funkcję konsultanta krajowego. W 2020 roku został wybrany na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współzałożyciel oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, zarazem członek m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich i licznych instytucji międzynarodowych. Profesor ma na swoim koncie ponad 200 publikacji naukowych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, był też pierwszym polskim delegatem do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych.
Doktor hab. Anna Posadzy-Małaczyńska jest hipertensjologiem, związana przez wiele lat z Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań obok chorób serca i naczyń krwionośnych jest też medycyna płci (odrębności diagnostyki i leczenia chorób u kobiet i mężczyzn) oraz medycyna rodzinna.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski kieruje Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest uznanym ekspertem na arenie międzynarodowej, w latach 2019-2021 był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Psychodermatologii, został też uhonorowany godnościami członka honorowego towarzystw dermatologicznych, m.in. we Włoszech, Francji, Słowacji, Uzbekistanie, Bangladeszu, Gruzji, Białorusi, Serbii i Etiopii. W Polskim Towarzystwie Dermatologicznym jest honorowym przewodniczącym. Corocznie jako kierownik naukowy organizuje konferencję „Kontrowersje w dermatologii”.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.