Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rozstrzygnięcie konkursu Top Medical Trends 2024

Udostępnij:
Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na pytanie „jakie wyzwania stojące przed lekarzem POZ uważasz za najważniejsze?”.
Komisja konkursowa zdecydowała, że główną nagrodę otrzyma Bartłomiej Sorn. Jego odpowiedź publikujemy poniżej:

„Za najważniejsze wyzwanie w pracy lekarza w POZ uważam wykonywanie świadczeń w ramach opieki koordynowanej. Jest to wyzwanie ekscytujące, ale wymagające również większego zaangażowania w proces leczenia chorób przewlekłych naszych pacjentów, zaangażowania idącego w parze z większą odpowiedzialnością.

Praca lekarza rodzinnego wiąże się z ciągłym poszerzaniem szerokiego zakresu wiedzy w różnych dziedzinach medycyny, od aktualizacji wytycznych dotyczących leczenia chorób infekcyjnych, po leczenie chorób przewlekłych w postępowaniu przedspecjalistycznym, ale nierzadko także wiążącego się z obejmowaniem rozszerzonych działań z racji ograniczonego dostępu pacjentów do opieki w AOS. Podkreślić należy, że powyższe odnosi się zarówno do populacji dorosłych, jak i pediatrycznej.

Opieka koordynowana to szansa na zwiększenie pozycji medycyny rodzinnej oraz na zmianę szeroko panującej opinii, że zadania lekarza rodzinnego w głównej mierze ograniczają się do wystawiania zwolnień, recept i leczenia przeziębień. Nie będzie to możliwe bez zwiększonego zaangażowania, ciągłego kształcenia, a przede wszystkim, w mojej opinii, poświęcenia większej uwagi oraz czasu pacjentom, co przełoży się na wzbudzenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród podopiecznych”.

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia konkursowe!

STRONA KONGRESU
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.