Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

TMT 2021: czujność kardiologiczna - kluczowe decyzje lekarza POZ

Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 19.04.2021
 
 
Sesją otwierającą tegoroczną edycję kongresu Top Medical Trends była "Kardiologia w gabinecie lekarza POZ", w ramach której grono wybitnych wykładowców omówiło zagadnienia najczęściej występujące w codziennej praktyce lekarskiej. Najczęściej występujące, ale nie najłatwiejsze.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt w wykładzie "Niewydolność serca krok po kroku" przypomniał klasyfikację niewydolności serca, omówił jak diagnozować, jak leczyć i kiedy bezwzględnie wymagana jest hospitalizacja pacjenta. Zwrócił on również uwagę na rolę chorób towarzyszących oraz ryzyko wynikające z odstawienia leków. W podsumowaniu wykładu profesor podkreślił, iż rozpoczęcie terapii zastoju narządowego powinno być inicjowane bezpośrednio po rozpoznaniu – ważna jest właśnie rola lekarza POZ.

"Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca w pytaniach i odpowiedziach" prof. dr hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego to właśnie odpowiedzi na charakterystyczne i powtarzające się pytania: Jaka arytmia nadkomorowa jest najczęściej spotykana? Jaka jest prawidłowa częstotliwość w rytmie zatokowym? Jakie jest najlepsze postępowanie w tachyarytmiach nadkomorowych – bez AF?

Punktując najważniejsze problemy, na zakończenie wystąpienia prof. Mitkowski zwrócił uwagę, że nie wszystkie arytmie nadkomorowe są problemem wyłącznie osób młodych i że w przypadku wszystkich arytmii nawrotnych powinno się zaproponować ablację jako pierwszy wybór terapeutyczny.

W dalszej części sesji prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman poruszył zagadnienie "Omdlenia - problem kardiologiczny (co robić, gdy gasną światła)". W swoim wystąpieniu prof. Hoffman omówił również rolę wywiadu rodzinnego w trakcie poszukiwania arytmii, ocenę wstępną pacjenta oraz ECHO w celu wykluczenia
lub potwierdzenia choroby strukturalnej. Profesor zauważył, że przyczyna kardiogenna nie jest najczęstsza, ale zwykle obarczone dużym ryzykiem powikłań, łącznie ze zgonem.

Niewydolność serca jest najczęstszym powodem przyjęć do szpitala a patrząc na trajektorię tej choroby to okresy stabilności pacjenta poprzedzielane są czasem, gdy pacjent ma zaostrzenie choroby i niestety wymaga hospitalizacji. W swoim wystąpieniu "Jak trzymać pacjentów z niewydolnością serca z dala od szpitala - skuteczna strategia postępowania" prof. dr hab. n. med. Jadwigi Nessler omówiła strategię leczenia pacjenta z niewydolnością serca, tak aby wizyty w szpitalu wiązały się tylko z chęcią poprawy terapii a nie zaostrzeniem choroby.

Na zakończenie sesji dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas i dr hab. n. med. Marcin Barylski poprowadzili dyskusję "Praktyka leczenia zaburzeń lipidowych trudniejsza od wytycznych". Podczas dyskusji wykładowcy omówili m.in. przypadek pacjentki z wykrytą hipertriglicerydermią oraz odpowiedzieli na pytanie -czy zalecenie lekarza POZ w tym przypadku były słuszne.

Wykładowcy w trakcie dyskusji pokreślili wagę współpracy lekarz POZ – kardiolog, dotyczącej diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.

Sesji przewodniczył prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.