Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum Termedii

TMT 2021: ważny głos konsultantów krajowych

Autor: Karolina Zientarska |Data: 19.04.2021
 
 
Nowością podczas tegorocznego kongresu Top Medical Trends była sesja konsultantów krajowych „Jak pandemia wpłynęła na na zdrowie naszych pacjentów”. Przewodniczyła jej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.
Konsultanci z dziedziny medycyny rodzinnej, psychiatrii I pediatrii wskazywali kluczowe problemy i punkty krytyczne, które pojawiły się w roku pandemicznym I starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu szkody wyrządzone przez SARS-CoV-2 mają i będą miały wpływ na choroby, z którymi będą zgłaszali się pacjenci do gabinetów lekarzy rodzinnych, psychiatrów I pediatrów.

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, diagnozowała sytuację placówek podstawowej opieki medycznej. Część pacjentów przestała się kontaktować z lekarzem, niektórzy (szczególnie chorzy przewlekle) zrezygnowali z terapii, a inni z powodu braku konsultacji lekarskich jeszcze nie wiedzą, że mają określoną chorobę – I to będzie stanowiło w najbliższym czasie największe wyzwania dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – podsumowała. Podkreślała także istotną role systemu teleporad i teleopieki, zaznaczając, że w czasie pandemii, tego typu porady stanowiły 99% wszystkich konsultacji.

Wyzwaniem, przed jakimi niewątpliwie stoją teraz wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej, jest akcja szczepień, która w opinii profesor powinna być przeprowadzana sprawnie, ale z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności, by nie narazić pacjentów na zarażenie np. w kolejce, podczas oczekiwania na szczepienie.

Prof. dr hab. n. med Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wskazywał na rozpowszechnianie się zaburzeń psychicznych i wzrost liczby pacjentów zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym, jak i w stacjonarnym (aż o 50%). Podkreślał, że lecznictwo psychiatryczne jest w trakcie reformy, która w przyszłości ma ułatwić dostęp pacjentów do lekarzy psychiatrów. Ewolucji zmian nie przyspiesza fakt, że Polska przeznacza na opiekę psychiatryczną nieznaczną część budżetu.
Sytuacja jest alarmująca choćby ze względu na znaczny wzrost liczby pacjentów, zgłaszających się do specjalistów z lękiem, depresją I obniżonym nastrojem. Niezwykle ważnym problemem – jak podkreśla profesor - jest fakt niepokojąco wzrastającej liczby samobójstw, w szczególności u młodzieży. To – jak podkreśla – będzie największe wyzwanie polskiej psychiatrii, z którym przyjdzie nam się mierzyć już niebawem.

Prof. dr hab. n. med Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, zwróciła uwagę, jak pandemia wpłynęła i wpłynie na zdrowie pacjentów. Odnosząc się do stanu obecnego, mówiła o roli teleporady, która może być wykorzystywana do kontroli stanu dziecka i prawidłowości realizacji zaleceń, podkreślała natomiast, że w przypadku braku poprawy konieczna jest wizyta w poradni. Rozporządzenia ministra zdrowia mówi bowiem, że świadczenie realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmuje świadczenie udzielane dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego. Profesor podkreślała, że ograniczenie liczby standardowych wizyt nie może wpłynąć na wzrost ryzyka dla chorujących dzieci. Zauważa, że cały czas bez zakłóceń realizowany jest program szczepień obowiązkowych na oddziałach noworodkowych, a dziecko matki z wykrytym COVID -19 powinno zostać zaszczepione szczepionką BCG i przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.