Specjalizacje, Kategorie, Działy
Szymon Czerwiński

TMT 2023: Debaty – między dialogiem a konsensusem

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Iwona Konarska
|
Sformułowanie „miedzy dialogiem a konsensusem” znalazło się w tytule jednego z paneli, ale było też motywem przewodnim wielu wykładów pierwszego dnia Kongresu Top Medical Trends.
Pierwsze sesje za nami, a były to debaty kardiologiczna, później dermatologiczna, endokrynologiczna i psychiatryczna.

Wypunktujmy sesje
W czasie sesji kardiologicznej, której przewodniczył prof. Andrzej Tykarski, dr Anna Komosa skupiła się na leczeniu pacjenta „postentowego”. Na pytanie, czego nie można rozpoznać w gabinecie lekarza POZ w kontekście zaburzeń rytmu serca, odpowiedział z kolei prof. Przemysław Mitkowski. O możliwości terapeutyczne w gabinecie lekarza POZ pytał również prof. Stefan Grajek. To tam trafiają pacjenci po zawale serca, a ich dalsza terapia związana jest z lekarzem medycyny rodzinnej. Niezwykle ważny temat poruszył prof. Piotr Hoffman – omówił aktywność ruchową i sport rekreacyjny pacjenta z wadą serca. Psychiatrię od pediatrii do geriatrii nakreślono w trakcie sesji, której przewodniczył prof. Sławomir Murawiec. Nefrolodzy, urolodzy i ginekolodzy zorganizowali wspólną debatę, w której pytali, „czy jest możliwy dialog i konsensus”.

Wzmocniona kardiologia
Nawet najnowocześniejsza medycyna potrzebuje dobrych ram. Prof. Tomasz Hryniewiecki zwracał uwagę, że sieć kardiologiczna jest tylko wycinkiem szerokiego planu opieki kardiologicznej, czyli Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Potrwa 10 lat, a obejmuje wszystkie aspekty chorób układu krążenia.
Rozwijać się będzie program KOS-zawał, czyli kompleksowa opieka specjalistyczna dla osób po zawale serca. Funkcjonuje on w Wielkopolsce i na Śląsku, ale będzie obligatoryjny w całej Polsce. Co poza tym? Weszło w życie rozporządzenie dotyczące dostępu pacjentów do procedur zaawansowanych.
Tyle plusów. Niepokój budzi fakt, że pierwszą przyczyną zgonów Polaków są właśnie choroby kardiologiczne, a nie onkologiczne, jak to jest w innych krajach. I nie dlatego, że onkologia jest u nas tak skuteczna.

Endokrynologia i większe szanse terapeutyczne
O plusach w endokrynologii na konferencji prasowej poprzedzającej wymienione sesje mówił prof. Marek Ruchała. Podkreślił, że udało się uzyskać konsensus między endokrynologami a onkologami dotyczący terapii raka tarczycy, lekarze uzyskali dostęp do dwóch kinaz, poza tym, co niezwykle istotne, powstał program lekowy terapii hormonem wzrostu osób dorosłych. To jest duże osiągnięcie, bo dotychczas w programie mogli uczestniczyć tylko chorzy do 18. roku życia. Dużą szansą jest też dostęp do nowoczesnych terapii akromegalii, a także rekomendacje dotyczące postępowania przy niedoborach witaminy D. Ostatnim doniesieniem jest postulat stosowania jej w prewencji poronień.
Trudnym tematem jest dostęp do hospitalizacji. Dzięki coraz lepszej diagnostyce obserwuje się coraz więcej guzów nadnercza.

Diabetologia dziecięca i budujące statystyki
O plusach mówi prof. Małgorzata Myśliwiec. Pacjenci pediatryczni z cukrzycą mają najlepsze wyrównanie metaboliczne na świecie. Tak wynika z dostępnych danych. To kolejny dowód, że warto inwestować, bo poza względami etycznymi i humanitarnymi takie działania są słuszne ekonomicznie. Smugą cienia w diabetologii dziecięcej jest fakt, że 30 proc. dzieci z cukrzycą ma problemy psychiczne. I dlatego do interdyscyplinarnego zespołu, który opiekuje się najmłodszym pacjentem, powinien dołączyć psycholog.

Pulmonologia docenia opiekę skoordynowaną
Prof. Zbigniew Doniec zwrócił uwagę, że jedną ze ścieżek opieki skoordynowanej są większe możliwości dotyczące astmy i POChP. Pozwoli to uniknąć, jak określił, medycyny skierowaniowej, czyli przekierowania z automatu pacjenta do specjalisty. Ważna jest również Koalicja na rzecz Leczenia Astmy ze swoimi działaniami komunikacyjnymi, edukacyjnymi i opiniodawczymi.

Przed nami kolejne sesje i równie bogaty merytorycznie kolejny dzień TMT 2023, którego wartością jest możliwość wyboru między trzema równoległymi ścieżkami tematycznymi.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.