Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Top Pediatric Day – w 2021 roku po raz pierwszy na TMT

Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 25.04.2021
 
 
24 kwietnia podczas XV edycji e-konferencji Top Medical Trends wykłady poświęcone były osiągnięciom współczesnej pediatrii. Zaproszeni liderzy medycyny omówili m.in. psychiatrię dzieci i młodzieży, przedstawili sytuację dziecka w pandemii oraz poruszyli najważniejsze tematy związane z problemami gastroenterologicznymi i hematologicznymi najmłodszych.
Sesją Dziecko w czasie pandemii, której przewodniczył prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki zainaugurowano Top Pediatric Day. Prof. Wysocki przedstawił zagadnienie wywołujące obecnie największe kontrowersje: COVID-19 u dzieci i młodzieży. Profesor wskazał na grupy dzieci narażone na ciążki przebieg choroby, a więc dzieci z otyłością, z cukrzycą, z chorobami układu nerwowego czy wrodzonymi wadami serca. Profesor powołał się również na pracę, której autorzy przestrzegają: u dzieci, które mają tylko objawy jelitowe nie należy zakładać, że przebieg choroby będzie lekki, bo właśnie u nich obserwuje się znaczne pogorszenie stanu zdrowia.

PIMS - zespół pocovidowy u dzieci to temat wykładu, który zaprezentował podczas kongresu dr hab. n. med. Ernest Kuchar. Profesor omówił przebieg zakażenia COVID-19 u dzieci, przedstawił aktualną sytuację epidemiologiczną, ale przede wszystkim skupił się na zagrożeniu jakim jest nowy, wieloukładowy zespół zapalny powiązany z PIMS. Profesor podkreślił w podsumowaniu, że PIMS/MIS-C stanowi groźne powikłanie SARS-CoV-2 u dzieci i wymaga leczenia szpitalnego oraz dokładnego monitorowania.

O zaburzeniach depresyjnych dzieci i młodzieży w warunkach pandemii mówił dr hab. n. med. Janusz Heitzman, prof. IPiN. Blisko 80% współczesnej młodzieży nie ujawni po pandemii zaburzeń zdrowia psychicznego, ale 20% pozostanie z tym problemem, a to stanowi niemal 2 mln osób do 19 r.ż., czyli wśród 1000 uczniów szkoły niemal 200 będzie wymagało wsparcia – podsumował prof. Heitzmann i pozostawił słuchaczy z pytaniem - czy otrzymają wsparcie zważywszy na ograniczoną liczbę psychiatrów dzieci i młodzieży i fakt, że 40 % szkół pozostaje bez opieki psychologa czy pedagoga?

Rotawirusy - co nowego w kalendarzu szczepień to temat dr n. med. Dagmary Pokornej-Kałwak, tegorocznej laureatki czasopisma "Lekarz POZ". Specjalistka przypomniała, iż szczepienia ochronne przeciw rotawirusom są realizowane w ramach kalendarza szczepień obowiązkowych, zgodnie z zapisami w PSO na rok 2021, oraz że w krajach o wysokim wskaźniku wyszczepialności obserwowano długotrwałą ochronę przez ponad trzy lata po szczepieniu.

Na zakończenie sesji prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec wygłosił wykład dotyczący jednego z ważniejszych tematów w pediatrii – gorączki. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem. Dzisiejsze spotkanie jest efektem przygotowania rekomendacji postępowania w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez ekspertów czterech towarzystw naukowych – zapowiedział na początku swojej wypowiedzi prof. Doniec.

W ramach sesji gastroenterologia dzieci i młodzieży prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska zwróciła uwagę słuchaczy, iż alergia na białka mleka krowiego u dzieci jest nadal ważnym problemem pediatrycznym, a liczba dzieci z tą jednostką chorobową stale wzrasta. Prof. Czerwionka-Szaflarska omówiła najważniejsze zgadania, takie jak czynniki promujące alergię na białka mleka krowiego w wieku rozwojowym, manifestacje kliniczne u dzieci i młodzieży, diagnostykę i leczenie. Dominującym objawem alergii są zmiany skórne – ale należy pamiętać, że atopowe zapalenie skóry może być objawem alergii pokarmowej, ale nie musi, dlatego że tylko 30% tego zapalenia skóry jest spowodowane alergią pokarmową – podkreśliła.

Dr Martyna Rekowska swój wykład poświęciła korzyściom karmienia naturalnego w aspekcie alergii na pokarmy. Zauważyła, iż karmienie naturalne nie zabezpiecza dziecka całkowicie przed ryzykiem rozwoju alergii na pokarmy w przyszłości i możliwe jest powstanie uczulenia u niemowląt karmionych wyłącznie piersią poprzez transfer z mlekiem matki spożytych przez nią alergenów. Jednak zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych celem, do którego należy dążyć jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia.

Prof. Danuta Zwolińska w swoim wykładzie Zaburzenia odżywiania w przewlekłych chorobach nerek u dzieci zaznaczyła, że żywienie ma fundamentalne znaczenie w leczeniu dzieci z PCHN, zwłaszcza najmłodszych, podkreśliła, że nie ma „złotego standardu” diagnostycznego, jednak uzyskanie prawidłowego stanu odżywienia, mimo iż jest trudne, jest możliwe.

Sesji przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska.

W dalszej części dnia w ramach sesji Hematologia dzieci i młodzieży prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak odpowiedział na pytanie Kto i dlaczego powinien otrzymywać profilaktycznie preparaty żelaza? Profesor podkreślił, iż niedobór żelaza nie zawsze jest jawny klinicznie - „anemia sine anemia”, omówił wpływ niedoboru żelaza, diagnostykę oraz wskazania do profilaktyki i zapotrzebowanie uzależnione od wieku dziecka.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna w swoim wykładzie Leczenie pacjentów z hemofilią, to nie tylko podanie im preparatu brakującego czynnika krzepnięcia - omówił wytyczne WFH z 2020 roku, w ramach których zwrócił uwagę na nową definicję profilaktyki, tj. systematyczne podawanie chorym z hemofilią leków hemostatycznych w celu zapobiegania krwawieniom, aby - prowadząc aktywne życie - mogli osiągnąć jakość życia porównywalną z jakością funkcjonowania ludzi zdrowych.

Sesji przewodniczył prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, który podczas wykładu Nowoczesne leczenie małopłytkowości immunologicznej u dzieci omówił patogenezę ITP, objawy kliniczne najczęściej spotykane przy wstępnym rozpoznaniu oraz możliwości terapeutyczne. Profesor zaznaczył też, iż dziecięca ostra ITP jest zwykle łagodną chorobą, samoistnie ustępującą w trakcie obserwacji pacjenta lub po zastosowaniu minimalnego leczenia.

Na zakończenie Top Pediatric Day zaplanowano sesję Dermatologia dziecięca, której przewodniczyła dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak, prof. uczelni.

Prof. Trzeciak poruszyła zagadnienie AZS u dzieci i młodzieży, chorobę, która dotyczy głównie grupy pediatrycznej. Przytoczyła najnowsze badania w zakresie możliwości leczenia. Od 2019 roku mamy zarejestrowany do leczenia młodzieży od 12 r. ż. z umiarkowanym i ciężki atopowym zapaleniem skóry pierwszy lek biologiczny – zaznaczyła prof. Trzeciak. Edukacja pacjenta leży u podstaw sukcesu terapeutycznego. Aby wygrać trzeba zagrać, aby lek zadziałał trzeba go użyć, teraz piłka jest po naszej stronie – tym apelem do lekarzy POZ zakończyła swój wykład.

O trądziku spotykanym u dzieci i młodzieży mówił w swoim wykładzie prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski. Profesor przybliżył typy trądziku, rekomendacje PTD oraz omówił możliwości leczenia. Coraz częściej spotykamy zmiany trądzikowe, które rozwijają się i powstają przed 12 r.ż. Bardzo ciężki przebieg może sugerować podłoże endokrynologiczne – przypomniał w swojej wypowiedzi prof. Szepietowski.

Sesję zamknęła prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska tematem Zakażenia wirusami brodawczaka ludzkiego i mięczaka zakaźnego u dzieci. Prof. Dańczak-Pazdrowska zdecydowała się omówić w pierwszej kolejności zakażenie wirusem mięczaka zakaźnego, należącego do wirusów grupy ospy, o którym dużo rzadziej się mówi, a jest powszechną dermatozą. Dotyczy ona głównie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W trakcie Top Pediatric Day uczestnicy mogli brać aktywny udział w konferencji, zadając nurtujące pytania z codziennej praktyki lekarskiej. Wykładowcy odpowiadali podczas sesji Q&A.

26 kwietnia zapraszamy do uczestnictwa w sesjach:

13:00-14:35 DOŚWIADCZENIA W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU COVID-19
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

15:00-16:30 GASTROENTEROLOGIA
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska


17:00-18:00 LIPIDOLOGIA/OTYŁOŚĆ
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.