Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

ASCO: Terapia neoadiuwantowa raka piersi - wytyczne

Udostępnij:
Tagi: ASCO, rak piersi
Eksperci przeprowadzili systematyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego neoadiuwantowej terapii raka piersi. Stanowiło to podstawę opracowania szczegółowych wytycznych na temat opcji terapeutycznych leczenia przedoperacyjnego tego nowotworu.
Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO - American Society of Clinical Oncology) zwołało panel ekspertów, który przeprowadził systematyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego neoadiuwantowej terapii raka piersi i przedstawiło zalecane opcje terapeutyczne. W sumie 41 artykułów spełniło kryteria kwalifikacyjne i stanowiło podstawę dowodową dla zaleceń zawartych w wytycznych.

Pacjentki poddawane terapii neoadiuwantowej powinny być leczone przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny. Do terapii przedoperacyjnej należy kwalifikować chore z rakiem zapalnym piersi oraz te, u których choroba resztkowa kwalifikuje do zmiany leczenia. Można również zastosować ją w celu zmniejszenia zakresu leczenia miejscowego lub ograniczenia opóźnień w rozpoczęciu terapii.

Podtyp histologiczny guza, stopień zróżnicowania histologicznego, stadium zaawansowania oraz ekspresja receptorów estrogenowych, progesteronowych i białka receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) powinny być rutynowo wykorzystywane do podejmowania decyzji klinicznych. Nie ma wystarczających dowodów do wykorzystywania innych markerów lub profili genomowych.

Pacjentkom z potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC), u których stwierdzono klinicznie przerzuty do węzłów chłonnych i/lub co najmniej chorobę T1c, należy zaproponować schemat leczenia zawierający antracykliny i taksany; pacjentkom z cT1a lub cT1bN0 TNBC nie należy rutynowo proponować leczenia neoadiuwantowego. Karboplatynę można podawać chorym z TNBC w celu zwiększenia całkowitej odpowiedzi patologicznej. Obecnie nie ma wystarczających dowodów uzasadniających dołączenie inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych do standardowej chemioterapii. U pacjentek z guzami z dodatnią ekspresją receptorów hormonalnych (HRdodatni) oraz bez ekspresji białka HER2 (HER2-ujemnym), chemioterapię neoadiuwantową można zastosować, gdy jest szansa, aby decyzję o leczeniu podjąć bez konsultacji chirurgicznej.

Wśród pacjentek po menopauzie z HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi, terapię hormonalną można zastosować w celu złagodzenia choroby. Pacjentkom z przerzutami do węzłów chłonnych lub z wysokim ryzykiem bez przerzutów i dodatnim statusem HER2 należy zaproponować leczenie neoadiuwantowe w połączeniu z terapią anty-HER2-dodatnią. Osobom z chorobą T1aN0 i T1bN0, HER2-dodatnim nie należy rutynowo proponować leczenia neoadiuwantowego.

Wytyczne dostępne pod linkiem: „Neoadjuvant Chemotherapy, Endocrine Therapy, and Targeted Therapy for Breast Cancer: ASCO Guideline”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.