Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nawracające zakażenia dróg moczowych uwarunkowane genetycznie

Udostępnij:

Jednym z częstych problemów młodych kobiet są zakażenia układu moczowego. Okazuje się, że istotną rolę w zakażeniach nawracających odgrywają czynniki genetyczne, o czym przekonuje najnowsza publikacja z „American Journal of Obstetrics & Gynecology”.

Dotychczasowe dane literaturowe podają, że ​​ryzyko zakażenia w obrębie dróg moczowych w ciągu całego życia jest w dużym stopniu dziedziczne – obserwuje się tendencje rodzinne. Zaobserwowano także powiązanie między występowaniem zakażeń w dzieciństwie a nawracającymi infekcjami dróg moczowych w wieku dorosłym, co sugeruje czynniki podatności oddziałujące przez większość życia. W badaniach genów kandydujących i badaniach asocjacyjnych obejmujących cały genom sprawdzano te powiązania, jednak dotychczas nie była dostępna żadna systematyczna synteza badań, a taka właśnie jest najbardziej wiarygodnym dowodem na opisywane zależności.

Z powyższych względów zespół badaczy z Wielkiej Brytanii, Austrii i Włoch przeprowadził systematyczny przegląd w celu zidentyfikowania wszystkich polimorfizmów genetycznych badanych pod kątem związku z infekcją dróg moczowych u dzieci i dorosłych; ocenie poddano siłę zależności, ich spójność i ryzyko stronniczości. Przeszukano bazy danych PubMed, HuGE Navigator i Embase, ostatecznie po selekcji uzyskano 22 duże badania (w tym 7 dotyczących dzieci i 22 dorosłych).

Metaanaliza wykazała istotne zbiorcze powiązania dla zwiększonego ryzyka nawracających infekcji układu moczowego u dzieci w zakresie genów CXCR1, IL8, TGF, TLR4 i VDR; wszystkie z nich odgrywają wiarygodną rolę w patogenezie. Odkryto również, że zachodzi istotny związek między polimorfizmami genu CXCR1 a zakażeniami w wieku dorosłym, co oznacza pewną ciągłość predyspozycji wykazanej we wcześniejszych latach życia.

Autorzy podają, że powyższe zależności powinny dostarczyć ważnych wskazówek badaczom analizującym przyszłe badania asocjacji genetycznych. Chociaż wiarygodność powiązań była słaba, spójność wyników dotyczących polimorfizmów pojedynczego nukleotydu rs2234671 w CXCR1 w obu populacjach sugeruje kluczową rolę w patogenezie infekcji dróg moczowych.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.