Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Domowe badania przesiewowe w kierunku HPV przynoszą dobre efekty

Udostępnij:
Dla kobiet, które nie zgłosiły się na badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, wysyłanie zestawów do samodzielnego pobierania próbek jest opłacalnym sposobem zwiększenia zasięgu skriningu – pokazała analiza dużego badania w USA.
Do takich wniosków doszli naukowcy na podstawie randomizowanego badania z udziałem prawie 20 tys. kobiet. Porównano w nim osoby, które otrzymały wysłany zestaw testowy HPV, z tymi, które tego nie zrobiły. Wyniki pokazują, że wysyłka była najefektywniejsza u kobiet w wieku od 50 do 64 lat oraz u tych, które dopiero niedawno spóźniły się na badania przesiewowe HPV.

– Wyniki te potwierdzają, że wysyłanie zestawów HPV jest skuteczną strategią docierania i zwiększenia wskaźników badań przesiewowych w amerykańskich systemach opieki zdrowotnej – mówią autorzy badań, którymi kierowała dr Rachel L. Winer z Wydziału Epidemiologii Uniwersytetu w Washingtonie.

Badania przesiewowe w kierunku HPV wiążą się ze znacznym zmniejszeniem częstości występowania i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy – podkreślają autorzy. Ponieważ większości przypadków choroby można w konsekwencji zapobiec, obecnie występuje ona głównie u osób, które nigdy lub rzadko otrzymywały badania przesiewowe.

Domowe testy HPV zmniejszają potrzebę wizyt w przychodni i bariery w badaniach przesiewowych, takie jak dyskomfort, zakłopotanie i trudności z planowaniem lub uczestnictwem w spotkaniach.

W ramach badania naukowcy skupili się na domowych badaniach przesiewowych HPV wśród osób niedostatecznie przebadanych w USA. Zespół przeanalizował dane z badania Home-based Options to Make Cervical Cancer Screen, które wcześniej wykazało, że zestawy wysyłane do kobiet zwiększyły wychwyt badań przesiewowych w porównaniu ze zwykłą opieką.

W ramach obecnej analizy przeprowadzili ekonomiczną ocenę danych dotyczących 19 851 uczestników badania, którzy zostali losowo przydzieleni do badań przesiewowych w domu lub zwykłej opieki między lutym 2014 r. a sierpniem 2016 r.

Wszystkie kobiety były w wieku od 30 do 64 lat i zostały zapisane do planu zdrowotnego Kaiser Permanente Washington (KPW) co najmniej na 3 lata i 5 miesięcy. Wymagano również, aby nie były poddawane histerektomii. Średni wiek uczestników wynosił 50 lat.

Nie było istotnych różnic w charakterystyce wyjściowej między grupą przypisaną do zwykłej opieki, która obejmowała przypomnienia dla pacjentów i doraźne badania przesiewowe, a tymi w grupie interwencyjnej, którzy otrzymali zwykłą opiekę i wysłany pocztą zestaw do samodzielnego pobierania próbek HPV.

Naukowcy donoszą, że 1206 kobiet w grupie interwencyjnej odesłało wysłany pocztą zestaw HPV, a 1178 (97,7%) spełniało kryteria ukończenia badań przesiewowych.

Ogólnie rzecz biorąc, wychwyt badań przesiewowych był wyższy w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej, wynosił odpowiednio 26,3% vs 17,4% (ryzyko względne, 1,51).

Uczestnicy interwencji częściej niż grupa kontrolna mieli pozytywny wynik testu (ryzyko względne, 1,49) i otrzymywali leczenie (ryzyko względne, 1,70).

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.