Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dzieci urodzone przed 24. tygodniem ciąży z dużym ryzykiem zaburzeń neurorozwojowych oraz pulmonologicznych

Udostępnij:
Badanie kohortowe oparte na rejestrach w Szwecji wykazało, że 75 proc. dzieci urodzonych przed 24. tygodniem ciąży miało zaburzenia neurorozwojowe, w tym niepełnosprawność intelektualną i autyzm. Ponadto u 88 proc. kohorty zdiagnozowano zaburzenia somatyczne, takie jak astma, dziecięca dysplazja oskrzelowo-płucna, nadciśnienie płucne.
– Głównym celem tego dużego, retrospektywnego badania krajowego było zgłoszenie diagnoz klinicznych zarejestrowanych po zwolnieniu dzieci urodzonych przed 24. tygodniem z opieki neonatologicznej – wyjaśnia główna autorka dr Eva Morsing z Uniwersytetu w Lund (Szwecja) i jej współpracownicy.

Badana kohorta obejmowała 383 niemowlęta urodzone w 23,3 tygodniu ciąży (zakres 21,9–23,9 tygodnia). Mediana masy urodzeniowej uczestników wynosiła 565 gramów (zakres od 340 do 874 gramów).

Większość (75 proc.) niemowląt miała zaburzenia neurorozwojowe, w tym zaburzenia mowy (52 proc.), niepełnosprawność intelektualną (40 proc.), zespół deficytu uwagi/nadpobudliwość (30 proc.), zaburzenia ze spektrum autyzmu (24 proc.), zaburzenia widzenia (22 proc.), porażenie mózgowe (17 proc.), padaczkę (10 proc.) i upośledzenie słuchu (5 proc.).

Ze względu na płeć większa liczba chłopców niż dziewcząt urodzonych w 23. tygodniu miała niepełnosprawność intelektualną (45 proc. vs 27 proc.; p <0,01) i zaburzenia widzenia (25 proc. vs 14 proc.; p <0,01).

Jeśli chodzi o diagnozy somatyczne, brak rozwoju/niski wzrost stwierdzono u 39 proc. kohorty i występowało częściej u osób urodzonych w 21. i 22. tygodniu niż u urodzonych w 23. tygodniu (49 proc. vs. 36 proc.; p <0,05).

Ponadto astmę i dziecięcą dysplazję oskrzelowo-płucną, nadciśnienie płucne i niedowład strun głosowych rozpoznano odpowiednio u 63 proc., 12 proc. i 13 proc. badanych.

Naukowcy przyznali, że kluczowym ograniczeniem badania był szeroki przedział wiekowy podczas ostatniej wizyty kontrolnej (który wynosił od 2 do 13 lat), wyjaśniając, że niektóre diagnozy mogą pojawić się później, w dzieciństwie.

Dane dotyczące diagnoz zaburzeń neurorozwojowych i wybranych diagnoz somatycznych uzyskano z krajowych rejestrów szwedzkich. Badacze przeanalizowali również indywidualne akta medyczne uczestników badania.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.