Specjalizacje, Kategorie, Działy
Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl

Minister o wydłużeniu urlopów macierzyńskich

Udostępnij:
Jak przekazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w resorcie zespół roboczy wraz ze stroną społeczną pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi wydłużenia urlopów macierzyńskich matkom wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji.
Dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych
W czwartek 15 lutego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowano pierwsze oficjalne spotkanie ministerialnego zespołu roboczego, który ze stroną społeczną ma wypracować rozwiązania legislacyjne. To odpowiedź na petycję dotyczącą wydłużenia urlopów macierzyńskich matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji, którą na początku stycznia przekazała szefowej resortu Fundacja Koalicja dla Wcześniaka.

Podczas briefingu prasowego w resorcie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że w pierwszych krokach przeanalizowano, „jak taki problem jest rozwiązany w innych państwach UE, jak kwestie urlopów macierzyńskich reguluje prawo międzynarodowe”.

Przekazała, że w trakcie pierwszego oficjalnego spotkania zespół będzie dyskutować „o rozwiązaniach idących w kierunku wydłużenia urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach”.

– Idziemy w kierunku wydłużenia urlopu, a nie wprowadzenia mechanizmu takiego, jak w przypadku choroby czy konieczności opieki nad chorym dzieckiem, dlatego, że pracując nad tymi potrzebnymi rozwiązaniami, nie chcemy popsuć systemu, który chroni i otacza niezbędną opieką matki dzieci zdrowych, kobiety na urlopach macierzyńskich. Dlatego nie chcemy wprowadzać mechanizmów, które przerywałyby ten nieprzerywalny – zgodnie z prawem – okres urlopu macierzyńskiego – podkreśliła minister.

– Chcemy szukać takich rozwiązań, żeby w jakimś mechanizmie – być może „tydzień za tydzień”, być może innym – zagwarantować matkom wcześniaków i dzieci hospitalizowanych dłuższy czas urlopu macierzyńskiego – dodała.

Kiedy zmiany?
Dopytywana, ile może potrwać zmiana prawa i jak wygląda harmonogram prac, Dziemianowicz-Bąk odpowiedziała, że „zmiana prawa w tym zakresie potrwa tyle, ile będzie konieczne, i ani chwili dłużej”.

– Jesteśmy już dobrze zorientowani, jak rozległe jest to zagadnienie – oceniła, wskazując, że dotyczy to „kwestii zasiłków, urlopów, sytuacji na rynku pracy, powrotu po urlopach macierzyńskich, które to sytuacje są regulowane nie tylko przez MRPiPS, ale i przez inne ministerstwa”. Zaznaczyła, że konsultacja w tym zakresie będzie „niezbędna”.

Podkreśliła, że istnieje potrzeba porównania rozwiązań funkcjonujących w innych państwach, które są różne, ale wszystkie są możliwe do przeniesienia w jakimś zakresie na grunt polski. Dotyczą one nieprzerywania kilkutygodniowego okresu urlopu macierzyńskiego i wprowadzenia mechanizmów pozwalających zrekompensować czas spędzony w szpitalu – mówiła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Powszechnie w mediach pojawia się informacja, że apelujemy o wydłużenie tego okresu dla dzieci przedwcześnie urodzonych, dla których czas hospitalizacji jest przedłużeniem ciąży. Natomiast pamiętajmy, że rodzą się noworodki o czasie, które są ciężko chore i wymagają pobytu w szpitalu – powiedziała wiceprezes zarządu Fundacji Koalicja dla Wcześniaka Elżbieta Brzozowska. – Chcemy zadbać, by mamy, ojcowie, opiekunowie faktyczni nie stracili czasu, który bezpowrotnie mija w szpitalu — zaznaczyła.

W pracach zespołu uczestniczą także przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta i Ministerstwa Zdrowia.

– To pokazuje, że jest życzliwość i wola wypracowywania rozwiązań, które będą komplementarne, nie będą zamykały się w obrębie polityki społecznej czy polityki dotyczącej ochrony zdrowia, ale będą całościowo widziały ten problem o charakterze rodzinnym, zdrowotnym, społecznym, który wspólnie powinniśmy rozwiązać – podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Przeczytaj także: „Wcześniaki i ich mamy priorytetem” i „W Sejmie o urlopach macierzyńskich matek wcześniaków”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.