Specjalizacje, Kategorie, Działy
Materiały prasowe SUM

Nowatorski atlas porodu 3D dla studentów

Udostępnij:

Zaawansowana technologia trówymiarowa i animacja są już wykorzystywane do przygotowywania pomocy naukowych dla studentów kierunków medycznych. Śląski Uniwersytet Medyczny właśnie przygotowuje pionierski, pierwszy w kraju „Atlas porodu 3D” dla przyszłych położnych.

„Atlas porodu 3D” to niespotykane w tradycyjnych podręcznikach, płynne i interaktywne przedstawienie przyjścia dziecka na świat. Umożliwi studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób bardziej przystępny i atrakcyjny, a także ułatwi wizualizację tego, co dzieje się z ciałem matki i dziecka na poszczególnych etapach porodu. Dzięki temu narzędziu użytkownicy będą mogli niemal wejść w akt rodzenia, co jest znaczącym krokiem naprzód w edukacji położniczej.

Teoria i praktyka

Atlas będzie prezentował poród prawidłowy w dwóch wymiarach:  
– anatomicznym, gdzie pokazane zostaną szczegółowo struktury anatomiczne miednicy kobiety rodzącej oraz ich praca w procesie porodu – praca kości, stawów, ścięgien oraz mięśni,  
– położniczym, gdzie szczegółowo pokazane zostaną poszczególne fazy porodu oraz praca, jaką musi wykonać dziecko – obniżanie się główki, wstawianie do miednicy oraz przejście przez kanał rodny.  

Zdobycie praktycznej specjalistycznej wiedzy

– Wykorzystanie zaawansowanej technologii trójwymiarowej oraz zaawansowanej animacji do szczegółowego odtworzenia anatomii miednicy oraz przedstawienia procesów porodowych stanowi pionierskie podejście – wyjaśnia Przemysław Jędrusik, kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

– Włączenie do procesu dydaktycznego nowoczesnych technologii (przedmioty: anatomia; techniki położnicze i prowadzenie porodu; położnictwo i opieka położnicza) pozwoli studentom położnictwa na zdobycie zaawansowanej wiedzy medycznej, skróci czas podejmowania przez nich decyzji oraz wspomoże rozwijanie automatyzmów – dodaje ekspert.  

Atlas zostanie wzbogacony o scenariusze porodów nieprawidłowych

Narzędzie umożliwi także eliminację kosztów zakupu potrzebnych do nauki położnictwa materiałów zużywalnych, umożliwiając przekazanie wiedzy w sposób niemożliwy do przekazania w tradycyjny sposób. Zdobycie praktycznej, specjalistycznej wiedzy przyczyni się do lepszego przygotowania studentów do wymagań rynku pracy. 

Oprócz edukacji akademickiej „Atlas porodu 3D” znajdzie również zastosowanie w szkoleniach personelu medycznego, kursach doskonalących oraz jako narzędzie informacyjne dla przyszłych rodziców (szkoły rodzenia).

Projekt został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2022–2024”. Będzie stanowił również bazę do dalszego rozwoju narzędzia, które w późniejszym czasie zostanie wzbogacone o różne scenariusze porodów nieprawidłowych.

Przeczytaj także: „Rezydenci chcą się uczyć”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.