Specjalizacje, Kategorie, Działy

Przerzutowy rak endometrium z nadzieją na nową terapię

Udostępnij:
Rak endometrium jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet, rocznie notuje się ponad 5000 zachorowań. Rokowanie w tym przypadku jest zazwyczaj dobre, a wskaźnik przeżyć 5-letnich sięga 80%.
Niekiedy wysoki stopień zaawansowania nowotworu wyklucza radykalne leczenie chirurgiczne i w tych przypadkach stosuje się radioterapię i leczenie systemowe. Na łamach The Lancet Oncology ukazało się doniesienie być może będące wstępem do skutecznej terapii rozsianych postaci raka endometrium.

Naukowcy z kilku ośrodków w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność połączenia lenwatynibu (inhibitora kinaz tyrozynowych) oraz pembrolizumabu (przeciwciało anty-PD-1) w leczeniu przerzutowego raka trzonu macicy. Leki w dawce 20mg lenwatynibu doustnie oraz 200mg pembrolizumabu dożylnie raz na dobę podawano przez 3 tygodnie 54 pacjentkom z 11 ośrodków. Zakwalifikowano pacjentki powyżej 18. roku życia z co najmniej dwoma liniami leczenia w wywiadzie i przewidywanym okresem przeżycia co najmniej 12 tygodni. Jako wskaźnik skuteczności terapii przyjęto wskaźnik obiektywnych odpowiedzi 24 tygodnie po leczeniu.

Warto dodać, że badanie jest wciąż w trakcie realizacji (w sumie 329 uczestników) i planowo ma zostać ukończone w lutym 2020 roku. W opisywanej wstępnej analizie mediana czasu obserwacji wynosiła 13,3 miesiąca; u 21 pacjentek zaobserwowano obiektywną odpowiedź na leczenie po 24 tygodniach. U 30% badanych doszło do wystąpienia działań niepożądanych (głównie nadciśnienia, uczucia zmęczenia, biegunki i niedoczynności tarczycy), a jedna osoba zmarła z powodu krwawienia wewnątrzczaszkowego.

Połączenie leków wykazuje działanie przeciwko rakowi endometrium, należy jednak jeszcze poczekać na wyniki kolejnych badań. Ewentualna wysoka skuteczność z pewnością stanowiłaby ogromną szansę dla pacjentek dotkniętych zaawansowanym procesem nowotworowym.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.